Kendim ailevi Akdeniz ateşi (FMF) tanısı ile takip ediliyorum. Çocuklarıma da genetik test yaptırmalı mıyım?

FMF hastalığı olan, bu teşhisi almış olan hastaların hiçbir şikayeti yok ise çocuklarına herhangi bir test yaptırması gerekmez. Çünkü FMF hastalığının tanısının konulabilmesi için öncelikle hastalığın kliniğinin, yakınmalarının olması gerekir. FMF’ te kullanılan genetik testler esas itibariyle teşhis koydurucu testler değillerdir bunlar tanı koymaya yardımcı olan testlerdir.

Bir kişinin kendisinde FMF hastalığı varsa, hiçbir şikayeti olmayan çocuklarında ekstra bir test yapılmasına bu nedenle gerek yoktur. Kaldı ki, klinik olarak FMF teşhisi konulabilen, bu tür yakınmaları olan hastalarda genetik testler yapıldığında bunların bir kısmında bu testlerinde pozitif olmadığı saptanmıştır. Bu nedenle genetik testlerin tek başına tanı koymada bir önemi bulunmamaktadır.

Bu podcast serilerinde romatizmal hastalıklar ile ilgili aklınıza takılan farklı ve güncel soruların cevaplarını bulacaksınız.
Prof. Dr. Timuçin Kaşifoğlu ve Prof. Dr. Mine Özmen "Romatizma Hastalarında Ruhsal Tepkiler & Sorunlar ve Tedavi Yaklaşımları" hakkında sohbet ediyor.
Açık açık romatizma tanıtım