Kolşisin tedavisine rağmen Ailevi Akdeniz ateşi hastalığının (FMF) atakları olabilir mi?

Kolşisin tedavisi yeterli dozda kullanılıyorken de Ailevi Akdeniz ateşi atakları olabilir. Kolşisin alan hastaların ancak bir kısmında tamamen ataklar kaybolur. Önemli sayıda hasta, yeterli dozda kolşisin kullanırken, çok daha seyrek ve daha hafif şiddette de olsa atak yaşayabilir. Kolşisinin koruyucu etkisi alınan dozla ve hastalığın daha çok genetik ve çevresel faktörlerden etkilenen şiddeti ile ilişkilidir.

Bu nedenle kolşisin tedavisi ile atakları tekrarlamaya devam eden hastalarda önce ilacın ne kadar düzenli kullanıldığı, aldığı dozun yeterli olup olmadığı sorgulanır ve atakları kontrol edebilmek amacıyla, kolşisin dozu yükseltilmeye çalışılır. Kolşisin dozu arttıkça sık dışkılama ve ishal başta olmak üzere istenmeyen etkiler de artar. Bunun sonucunda ihtiyaç duyan hastalarda doz en fazla günde 2.5 ya da çok nadiren 3 mg dozuna yükseltilebilir.

Bu podcast serilerinde romatizmal hastalıklar ile ilgili aklınıza takılan farklı ve güncel soruların cevaplarını bulacaksınız.
Prof. Dr. Timuçin Kaşifoğlu ve Prof. Dr. Mine Özmen "Romatizma Hastalarında Ruhsal Tepkiler & Sorunlar ve Tedavi Yaklaşımları" hakkında sohbet ediyor.
Açık açık romatizma tanıtım