Kortizon alan hasta ameliyat olabilir mi?

Soruya kısaca yanıt verirsek, kortizon kullanan hasta mevcut hastalığına, kullanılan kortizon dozu ve süresine dikkate alarak ve gerekli önlemler alınarak ameliyat olabilir. Bu yanıtı biraz açmak gerekmektedir.

  1. Normal bir insanda böbrek üstü bezinden günde 30 mg kortizol salınır. Bu dozda prednizolon adını verdiğimiz kortizon ilacının 7,5 mg dozuna eşittir. Ameliyat gibi vücut için stresi durumlarda kortizol salınımı günde 150–300 mg’ çıkabilir. Yüksek doz ve uzun süre kortizon kullanıldığında böbrek üstü bezlerinden kortizol salınımı baskılanır. Bu durumda ameliyat gibi aşırı stres oluşturan durumlarda böbrek üstü bezleri gerekli yanıtı veremez. Bu da vücutta kortizol yetersizliğine yol açarak hayatı tehdit eden ciddi sorunlara yol açabilir. Bunlar göz önüne alındığında;
  2. Kullanılan prednizon dozu günde 5 mg ve altında ise herhangi bir önlem alınmasına gerek yoktur.
  3. Son 3 ay içinde 1 haftadan daha uzun süre günlük 10 mg veya daha yüksek bir dozda kortizon kullanan hastalarda ameliyat öncesi, sırası ve sonrasında gerekli tedavi protokolleri uygulanmalıdır.
  4. Kortizon kullanan hastaların ameliyattan önce, kortizon kullanmasına neden olan mevcut hastalığına bağlı oluşabilen akciğer tutulumu, boyun tutulumu ve ilaç etkileşimleri açısından dikkatli olunmalı
  5. Uzun süre kortizon kullanan hastalarda kortizona bağlı gelişmesi muhtemel diyabet, enfeksiyona yatkınlık, elektrolit bozukluğu, hipertansiyon gibi hastalık ve durumlar açısından dikkatli olunmalıdır.

Sonuç olarak gerekli önlemler alınması şartıyla kortizon kullanan hasta ameliyat olabilir.

Bu podcast serilerinde romatizmal hastalıklar ile ilgili aklınıza takılan farklı ve güncel soruların cevaplarını bulacaksınız.
Prof. Dr. Timuçin Kaşifoğlu ve Prof. Dr. Mine Özmen "Romatizma Hastalarında Ruhsal Tepkiler & Sorunlar ve Tedavi Yaklaşımları" hakkında sohbet ediyor.
Açık açık romatizma tanıtım