Sistemik lupus eritematozus (SLE) hastasında komplemen ve anti dsDNA testleri ne anlam ifade etmektedir?

Komplemanlar bağışıklık sisteminin düzgün işlemesinde önemli yapıtaşlarıdır. Lupus hastalığı, aktif olduğunda özellikle de böbrek ve damar tutulumu olması halinde, kompleman proteinlerinin içinde yer aldığı immun kompleksler dokularda birikeceğinden biz kandaki düzeylerini düşmüş bulabiliriz. Anti-dsDNA da çift zincirli DNAya karşı gelişen bir antikor grubunu gösterir. Bunun da yüksek olması lupusun aktif olduğuna, özellikle de böbrek tutulumu açısından risk oluşturduğuna işaret edebilir. Yani lupus tanısı ile izlediğimiz bir hastada kompleman düzeylerinin düşük ve anti-dsdna düzeylerinin yüksek olması hastalığın aktifleştiğini veya riskin olduğunu- hastanın yakın izlenmesi gerektiğini düşündürür.

Bu podcast serilerinde romatizmal hastalıklar ile ilgili aklınıza takılan farklı ve güncel soruların cevaplarını bulacaksınız.
Prof. Dr. Timuçin Kaşifoğlu ve Prof. Dr. Taşkın Şentürk - Romatizma Hastaları için Covid-19 Aşılaması ile ilgili En Güncel Veriler ve 3. Doz Aşılama ile İlgili Öneriler
Açık açık romatizma tanıtım
Menü