Morphea nedir?

Morfea, lokalize sklerodermanın bir deri tutuluşudur. İki formu mevcuttur: lokalize ve yaygın morfea. Lokalize morfea, genellikle bir veya iki tane, çapları 10 cm’den küçük, sınırlı sklerotik deri lezyonlarıdır. En sık görüldüğü yerler gövde ve ekstremitelerdir. İlk başta kaşıntı ve eritematöz bir lezyon olarak başlar, zamanla hipo-hiperpigmente alanlar gelişebilir. Genellikle birkaç yıl içinde spontan geriler, fakat yıllarca sebat eden morfea plakları da mevcuttur.

Yaygın morfeada ise çok sayıda ve geniş çapta sklerotik deri lezyonları görülür. Sistemik sklerozdan farklı olarak el bileği distalindeki deri tutulmaz ve iç organ tutulumu görülmez. Eğer yaygın morfea, çok sayıda küçük deri lezyonlarından oluşursa, buna guttat morfea denir. Morfean’ın tedavisi Dermatoloji hekimleri ile beraber yürütülmelidir. Lokalize morfeada lokal tedavi (lokal kortizon, takrolimus, siklosporin) seçenekleri mevcut iken, yaygın morfeanın tedavisinde lokal tedaviler tek başına yeterli olmayabilir. Yapılan çalışmalarda, sistemik kortikosteroid, methotrexate, mikofenolat mofetil, kininler, siklosporin gibi bağışık sistemi baskılayan ilaçlar etkili olduğu gösterilmiştir. Bazı olgularda ise fototerapi de etkili olduğu bilinmektedir.

Bu podcast serilerinde romatizmal hastalıklar ile ilgili aklınıza takılan farklı ve güncel soruların cevaplarını bulacaksınız.
Prof. Dr. Timuçin Kaşifoğlu ve Prof. Dr. Mine Özmen "Romatizma Hastalarında Ruhsal Tepkiler & Sorunlar ve Tedavi Yaklaşımları" hakkında sohbet ediyor.
Açık açık romatizma tanıtım