Osteoporoz nasıl tedavi edilir?

Osteoporoz tedavisinde amaç kırık oluşmasını engellemektir. Kullanılan ilaçlar kemik yıkımını azaltarak, kemik yapımını arttırarak ya da her iki  yolla etki eder.

 

Kalsiyum ve D vitamini:

Kalsiyum ve D vitamini Osteoporoz tedavisinin vazgeçilmez elementleridir. Tüm osteoporotik hastaların yeterli kalsiyum ve D vitaminini almaları gerekir. Günlük 800 ünite D vitamini ve 1 g kalsiyum alımının daha etkili olduğu gösterilmiştir. Osteopenik hastalarda bu replasman yeterli olurken osteoporotik hastalarda diğer ilaçlara ek olarak mutlaka verilmelidir. D vitamini analoglarının D vitaminine herhangi bir avantajı olduğuna dair güçlü kanıt yoktur.

Bifosfonatlar:

Bifosfonatlar, günümüzde OP tedavisinde temel ilaç gurubudur. Osteoklastları inhibe ederek etkisini gösterir. Alendronat, Rizedronat ve İbandronat oral olarak kullanılırken İbandronatın iv kullnımı da vardır. Zolendronik asit yılda bir iv infüzyon olarak kullanılır.

Alendronat vertebral kırıklara ve kalça kırıkları dahil vertebra dışı kırıklara karşı etkin bulunmuştur (FIT I, FIT II). Rizedronat vertebra ve vertebra dışı kırıklara karşı etkili bulunmuştur (VERT-NA, VERT-MN). Alendronatın 10, rizedroantın 7 yıla kadar olan kullanımlarının güvenli olduğunu gösteren çalışmalar mevcuttur. Her iki ilaç Osteoporozda hem tedavi hem korunmada FDA onaylıdır ve steroide bağlı Osteoporozda’da  seçilmesi gereken ilaçlardır.

Ibandronat osteoporoz koruma ve tedavisinde endikedir. BONE çalışmasında vertebra kırıklarına karşı etkin bulunurken, vertebra dışı kırıklarda bazı alt gruplarda etkin bulunmuştur.

Aylık oral 150 mg olarak kullanılır.  İbandronat’ın aynı zamanda 3 ayda bir 3mg intravenöz enjeksiyon şeklinde uygulanabilir formu da mevcuttur. Bu preparat oral bifosfonatlara gastrointestinal intolerans gösteren hastalarda kullanışlı olabilir.

Zolendronik Asit:

Yılda bir 5 mg iv olarak uygulanır. Vertebra ve vertebra dışı kırıklarda etkilidir.

Raloksifen:

Selektif östrojen reseptör modülatörüdür. Raloksifen vertebral kırıklara karşı ve yüksek riskli gruplarda vertebra dışı kırıklara karşı da etkilidir. Ayrıca meme kanseri riskinde azalma sağlayabilir.

Stronsyum Ranelat: Hem anti rezorbtif hem kısmen anabolik etkisi olan Stronsyum da vertebral ve vertebra dışı kırıklara karşı etkili olduğub SOTI ve TROPOS çalışmaları ile gösterilmiştir. Ayrıca osteopenik grupta da etkilidir.

Paratiroid hormon

Anabolik etkili parat hormon maliyeti nedeniyle ancak anti rezorbtif ilaçların etkili olmadığı, multipl kırıkları olan hastalarda kullanılır.Paratiroid hormonun subkutan enjektabl formu (teriparatide) vertebra ve kalça dahil vertebra dışı kırıklara karşı etkilidir.

Bu podcast serilerinde romatizmal hastalıklar ile ilgili aklınıza takılan farklı ve güncel soruların cevaplarını bulacaksınız.
Prof. Dr. Timuçin Kaşifoğlu ve Prof. Dr. Mine Özmen "Romatizma Hastalarında Ruhsal Tepkiler & Sorunlar ve Tedavi Yaklaşımları" hakkında sohbet ediyor.
Benzer videolar
Açık açık romatizma tanıtım