Osteoporoz tanısı nasıl konulur?

table width=”633″ border=”1″ cellspacing=”0″ cellpadding=”0″>

Radyografi Dansitometri Diğer Direk grafi SPA (single foton absorbsiyometre) Kantitatif USG Kemik radyometrisi DPA (dual foton absorbsiyometre) NAA (nötron aktivasyon analizi) Radyografik fotodansitometri SXA (single x-ray absorbsiyometre) MRI   DEXA (dual x-ray absorbsiyometre) Kemik biyopsisi   QCT (kantitatif CT) DIP (digital image processing)     SSF (scanning slit flurografi)

 

Osteoporoz tanısında gösterilen tüm yöntemler kullanılabilirse de günümüzde OP’u saptamak için Dual Energy X-Ray Absorbsiyometri (DEXA) ve bunun direk grafilerle korelasyonu standart olarak kullanılan yöntemdir. Kantitatif USG ve kantitatif CT uygulamaları giderek daha yaygın kullanılmaya başlamış olsa da henüz rutine girmemiştir. DEXA’da taranan alan cm2,  kemik mineral miktarı gr olarak ölçülür. Dansite, gr/cm2 olarak verilir. Aynı yaş grubuna göre KMD’nin standart deviasyon (SD) olarak farkı Z-skoru, genç erişkin yaş grubuna göre standart deviasyon olarak farkı T-skoru olarak bilinir. WHO tarafından OP tanımı DEXA’da elde edilen T-skoruna  göre yapılmaktadır. Buna göre;

Normal: T skoru  > -1

Osteopeni: T  skoru -1/-2.5

Osteoproz: T skoru < -2.5

Ağır osteoporoz (established osteoporosis): T skoru < -2.5 ve en az bir frajilite kırığı olarak tanımlanır.

Bu podcast serilerinde romatizmal hastalıklar ile ilgili aklınıza takılan farklı ve güncel soruların cevaplarını bulacaksınız.
Prof. Dr. Timuçin Kaşifoğlu ve Prof. Dr. Mine Özmen "Romatizma Hastalarında Ruhsal Tepkiler & Sorunlar ve Tedavi Yaklaşımları" hakkında sohbet ediyor.
Benzer videolar
Herhangi bir sonuç bulunamadı.
Açık açık romatizma tanıtım