Pott hastalığı nedir?

Pott hastalığı, omurgaya yerleşen kemik tüberkülozu yani kemik veremidir. Omurga tüberkülozu enfeksiyonun ana odaktan kan yoluyla omurlara ulaşması sonucu meydana gelmekte ve akciğer dışı verem hastalığının %15-20’sini oluşturmaktadır. Hastalık her yaşta görülebilmekle birlikte daha sık olarak çocuklarda ve genç erişkinlerde gözlenir. Daha çok bel veya sırtın alt kısmındaki omurga kemiklerine yerleşmektedir. Daha nadir olarak da sırt üst kısmı veya boyundaki omurlara da yerleşebilmektedir. Hastalığın en sık bulgusu, enfeksiyonun olduğu bölgede şiddeti zaman içinde artan ağrıdır. Ağrı nedeniyle bazen omurga çevresindeki kaslarda kasılma-spazm da eşlik edebilir. Hastalarda ateş, kilo kaybı, iştahsızlık, gece terlemesi gibi sistemik bulgular da gözlenebilir. Hastalığın ilerleyen dönemlerinde omurlar arasında daralma ve omurlarda çökmeye bağlı olarak kamburluk veya omurga eğriliklerine neden olabilir. Bu hastalarda omurilikte oluşan baskıya bağlı bacaklarda güçsüzlük, uyuşma veya yürüme güçlüğü gibi nörolojik belirtiler ortaya çıkabilir. Tanısı, klinik olarak şüphelenilen durumlarda röntgen, tomografi veya MR gibi görüntüleme yöntemleri yardımıyla veya etkilenen omurlardan alınan örneklerde bakterinin varlığı gösterilerek koyulabilmektedir. Tanı koydurucu özel kan testi bulunmamakla beraber kandaki iltihap testlerinde artış gözlenebilir. Tedavisi, kısa süreli yatak istirahatı ve çoklu verem ilaçlarının 9-12 ay süreyle kullanılması şeklindedir. Kısa süreli yatak istirahatı, uygun doz ve sürede verem ilaçları ile tedavisi, gelişebilecek nörolojik hasarların önlenmesinde en önemli noktadır. Ancak omurga yapısı ve sağlamlığı ileri derecede bozulmuş olan ve ilerleyici nörolojik bulguları olan hastalarda cerrahi tedavi gerekebilir.

Bu podcast serilerinde romatizmal hastalıklar ile ilgili aklınıza takılan farklı ve güncel soruların cevaplarını bulacaksınız.
Prof. Dr. Timuçin Kaşifoğlu ve Prof. Dr. Mine Özmen "Romatizma Hastalarında Ruhsal Tepkiler & Sorunlar ve Tedavi Yaklaşımları" hakkında sohbet ediyor.
Açık açık romatizma tanıtım