Primer ve sekonder Raynaud fenomeni ne demektir?

Bir hastada raynaud bulguları en az 2 yıldır mevcutsa raynaud fenomeni tanısı konulur. Bu tanıdan sonra primer ve sekonder Raynaud fenomeni ayrımı yapılması gerekmektedir. Primer yani birincil Raynaud fenomeni; bu bulgunun altta yatan bir hastalıkla ilişkili olmadığını anlatır. Bu durum damarın kasılması olarak tanımlanan vazospazm ile ilişkilidir. Kadınlarda daha sıktır ve genellikle simetriktir. Soğuktan korunma, stresten ve sigara kullanımından kaçınma tedavinin en önemli kısmını oluşturur. Kafeinli içeçeklerinin vazospazma katkısı olabileceği için kullanımı sınırlanmalıdır. Bu önlemlerle hastaların yaklaşık %80-90’ında ilaç tedavisine gerek kalmaz.

Sekonder yani ikincil Raynaud fenomeni tanımı ise; altta yatan bir romatolojik hastalık, kanser veya damar hastalığı olduğunu anlatır. Bu durumu anlamak için hastalarda eşlik eden şikayetler değerlendirilir, fizik muayenede olası başka hastalık kanıtları araştırılır ve laboratuvar değerlendirme yapılarak hastada altta yatan hastalık olup olmadığı tespit edilir. Tedavi ise tespit edilen hastalığa göre değişebilmektedir.

Unutulmamalıdır ki; birincil Raynaud fenomeni tanısı alanların %10-30’unda ortama 12 yıl içerisinde bir romatolojik hastalık gelişebilme riski bulunmaktadır. Bu nedenle bu gruptaki hastalarda belli aralıklarla romatolojik hastalık belirti ve bulguları açısından tarama yapılmalıdır.

Bu podcast serilerinde romatizmal hastalıklar ile ilgili aklınıza takılan farklı ve güncel soruların cevaplarını bulacaksınız.
Prof. Dr. Timuçin Kaşifoğlu ve Prof. Dr. Mine Özmen "Romatizma Hastalarında Ruhsal Tepkiler & Sorunlar ve Tedavi Yaklaşımları" hakkında sohbet ediyor.
Benzer videolar
Açık açık romatizma tanıtım