Pulmoner hipertansiyon nasıl tedavi edilmelidir?

Pulmoner hipertansiyon romatolojide özellikle skleroderma hastalığında, ayrıca sistemik lupus eritematozus, antifosfolipid sendromu gibi hastalıklarda ve bundan sonra da, romatolojinin özellikle bağ dokusu kökenli tüm hastalıklarında görülebilecek bir durumdur. Kalpten çıkıp da akciğere giden damarda normalin üzerindeki bir basınç yükselmesidir. Pulmoner arter adındaki bu büyük damar, vücuttan gelen ve oksijeni düşük kanı akciğere götüren ana borudur. Böyle bir damardaki basınç artışı ve zamanla gelişen tıkanıklık, dolayısıyla vücudumuza yeterli kadar etkili bir şekilde temiz kanın döndürülememesi anlamını taşır. İlk olarak hasta karşımıza halsizlikle gelecektir.

Romatolojide erken teşhis son derece önemlidir. Bu nedenle, bir hekim özellikle skleroderma başta olmak üzere bu hastaları takip ediyorsa, yıllık ve gerekiyorsa 6 ayda bir hastasının kalp basınçlarını kontrol etmelidir. Yıllık küçük basınç artışları bile, hastalarımızın uzun dönemde bu tablo ile karşılaşıp karşılaşmayacakları hakkında bize bilgi verir. Nadiren de, bu hastalıklar içerisinde görülen ani pıhtı gelişimleri pulmoner hipertansiyon dediğimiz duruma yol açar.

Önceleri bu hastalığın tedavisi neredeyse imkansızdı. Son yıllarda bazı ilaçlar bize ciddi katkılar sağlamıştır. Ülkemizde temel olarak 3 ilaç kullanılmaktadır. Bunlar tablet formunda olan bosentan ve sildenafil ile solunum yoluyla alınan iloprost olarak sıralanabilir. Dünyada bu alanda gelişmeler sürmektedir. Kalpteki basınç yükselmesini ve ilerlemeyi saptamak bizim için bütün ilaçlardan daha önemli bir adımdır. Bu tedavi yöntemlerinden birisi ile başlanır. Eğer yeterli fayda görmemişsek, ikinci bir ilaca geçer veya ikinci bir ilacı ekleriz. Eğer hastalık şiddeti ağır ise kan sulandırıcı tedaviler de yapılabilir.

Akut yani ani gelişen pulmoner hipertanisyon tanısıın tedavisinde ilk önce cerrahi müdahale ile pıhtının oradan alınması ardından da bu ilaçlar ile tedaviye devam edilmesi hayat kurtaran bir yöntemdir.

Bu podcast serilerinde romatizmal hastalıklar ile ilgili aklınıza takılan farklı ve güncel soruların cevaplarını bulacaksınız.
Prof. Dr. Timuçin Kaşifoğlu ve Prof. Dr. Mine Özmen "Romatizma Hastalarında Ruhsal Tepkiler & Sorunlar ve Tedavi Yaklaşımları" hakkında sohbet ediyor.
Açık açık romatizma tanıtım