Quantiferon testi nedir? Nasıl yapılır?

Tüberküloz yani verem hastalığı mikobakterium tüberkülozis adlı bakterinin neden olduğu ve daha çok solunum sistemini etkileyen bulaşıcı bir hastalıktır. Tüberküloz enfeksiyonu, hem aktif hem de latent formdaki enfeksiyonları kapsar. Latent tüberküloz enfeksiyonu kişi mikobakterium tüberküloza maruz kaldığında ve vücut enfeksiyonu kontrol altında tutup yok edemediği zaman ortaya çıkar. Latent tüberküloz hastalarının %10 kadarı savunma sisteminin baskılandığı TNF-alfa blokeri gibi ilaç kullanımı veya HIV enfeksiyonu gibi bazı enfeksiyon durumlarında aktif tüberküloza dönüşebilmektedirler. Quantiferon testi tüberküloz enfeksiyonunun hem latent hem de aktif formlarının tesbitinde kullanılan bir laboratuvar testidir. Hastalardan kan örneği alınarak yapılan testin tüberkülin deri testine göre avantajları BCG aşısından etkilenmemesi ve tüberküloz dışı mikobakterilerden de daha az etkilenmesidir. Testin yapılmasından 2 hafta önce savunma sistemini baskılayan ilaçların kesilmesi, testin doğru sonuç vermesi açısından uygun olacaktır.

Bu podcast serilerinde romatizmal hastalıklar ile ilgili aklınıza takılan farklı ve güncel soruların cevaplarını bulacaksınız.
Prof. Dr. Timuçin Kaşifoğlu ve Prof. Dr. Mine Özmen "Romatizma Hastalarında Ruhsal Tepkiler & Sorunlar ve Tedavi Yaklaşımları" hakkında sohbet ediyor.
Açık açık romatizma tanıtım