Raynaud Fenomeni olan bir hasta romatoloji uzmanına başvurduğunda nasıl değerlendirilir?

Raynaud Fenomeni olan bir hasta romatoloji uzmanına başvurduğunda, Raynaud Fenomeninin eşlik edebileceği otoimmun bağ dokusu hastalıkları ve damar hastalıkları açısından sorgulanmalı, yine bu hastalıkların bulgularını aramak üzere fizik muayene dikkatle değerlendirilmelidir. Kan sayımı, kanda iltihap göstergeleri ve anti-nükleer antikor testine ek olarak, öykü ve fizik muayenede saptanan bulgular ışığında ek tetkik ve görüntülemeleri planlanmalıdır. Kapillaroskopi denilen bir cihaz ile tırnak dibi küçük damarları incelenerek hastalıkla ilişkili olabilecek anormal bulgular aranmalıdır.

Bu podcast serilerinde romatizmal hastalıklar ile ilgili aklınıza takılan farklı ve güncel soruların cevaplarını bulacaksınız.
Prof. Dr. Timuçin Kaşifoğlu ve Prof. Dr. Mine Özmen "Romatizma Hastalarında Ruhsal Tepkiler & Sorunlar ve Tedavi Yaklaşımları" hakkında sohbet ediyor.
Açık açık romatizma tanıtım