Romatizmal hastalıklar kalıtsal mıdır?

Önce bir terminolojiye bakmak lazım aslında kalıtsal deyince tamamen bir geçiş anlaşılıyor. Kalıtsallıkla yatkınlık arasında çok büyük fark var. Bu ikisi birbirinin yerine çok kullanılmakta. Romatizmal hastalıkların çoğunda gerçekten bir genetik yatkınlık vardır.

Ancak ailevi Akdeniz ateşi gibi bazı hastalıklarda otozomal resesif geçiş gibi mutlak bir kalıtsallık vardır. Bu bazen bu etnik kökene varacak tarzda genetik geçişi ileri derecede yaratabilir. Behçet hastalığı ve ailevi Akdeniz ateşi gibi hastalıklar buna en iyi örnektir.

Ama bunun yanında lupus, romatoid artrit, ankilozan spondilit gibi pek çok hastalıkta ise geçiş değil ama genetik yatkınlık vardır denilebilir. Diğer taraftan ise, otoimmün yük terminolojisi bir otoimmün hastalığı olan hastada ikinci bir romatizmal hastalığın daha ortaya çıkma ihtimalinin yüksek olduğu durumlardır. Hashimato tiroiditi olan bir hastada romatoid artritin olması, ortaya çıkması buna en iyi örnektir. Bu durum hastalarda ve yakınlarında romatizmal hastalıklarda tam bir kalıtsallık varmış gibi bir algılanma yaratıyor.

Bu podcast serilerinde romatizmal hastalıklar ile ilgili aklınıza takılan farklı ve güncel soruların cevaplarını bulacaksınız.
Prof. Dr. Timuçin Kaşifoğlu ve Prof. Dr. Mine Özmen "Romatizma Hastalarında Ruhsal Tepkiler & Sorunlar ve Tedavi Yaklaşımları" hakkında sohbet ediyor.
Benzer videolar
Açık açık romatizma tanıtım