Romatizmal hastalıklarda kanser tedavisindeki ilaçlar kullanılır mı?

Bir ilacın herhangi bir endikasyon için kullanılıyor olması sadece ilacın türü ile ilişkili değildir. Diğer bir değişle bir ilacın kanser ya da kemoterapi ilacı diyebilmemiz için onun aynı zamanda bu hastalıklarda kullanımıyla aynı dozlarda kullanıyor olmanız gerekir.

İkinci olarak da bu tür ilaçların değişik dozlardaki etkileri tamamen farklıdır. Örneğin en çok kullandığımız anti-romatizmal ilaçlardan olan metotraxate düşük dozlarda tamamen anti-romatizmal özellikler taşırken yüksek dozlarda kemoteropatik özellikler göstermektedir. Bu özellikler kanser tedavisinde ve romatizmal hastalıklarda için de geçerlidir. Dolayısıyla kemoterapi veya kanser ilacı sanki romatizmal hastalıkta kullanıyormuş gibi algılamamak gerekir.

Bu podcast serilerinde romatizmal hastalıklar ile ilgili aklınıza takılan farklı ve güncel soruların cevaplarını bulacaksınız.
Prof. Dr. Timuçin Kaşifoğlu ve Prof. Dr. Taşkın Şentürk - Romatizma Hastaları için Covid-19 Aşılaması ile ilgili En Güncel Veriler ve 3. Doz Aşılama ile İlgili Öneriler
Açık açık romatizma tanıtım
Menü