Romatoid artit tedavisinde Abatacept (Orencia) tedavisi ne zaman kullanılır? Nelere dikkat edilmelidir?

Romatoid artrit tedavisinde bir çok ilaç kullanılmaktadır. Ancak tüm hastalarda, aynı oranda hastalığı tamamen baskılayacak spesifik bir ilaç yoktur. İlk basamak tedavide metotreksat, sulfasalazin, leflunomid ve kortizon gibi ilaçlar verilir. Bu ilaçlara yanıt vermeyen ya da zayıf yanıt veren hastalarda ek tedavilere ihtiyaç duyulur.

Abatacept (Orencia) de, ilk basamak tedavilere yanıt vermeyen aktif romatoid artrit hastalarında bir sonraki aşamada kullanılan ilaçlardan biridir.

Abatasept, romatoid artritin ortaya çıkmasında rol oynayan hücrelerden biri olan T lenfositlerine müdahele edip uyarılmalarını engelleyen ve kişinin kendi dokularına saldırısını azaltmayı hedefleyen bir tedavi şeklidir.

Şu anda Türkiye’de hem damardan uygulanan hem de cilt altı uygulanan 2 formu mevcuttur. Tüberküloz yani verem hastalığı ülkemizde çok sık karşılaşılan bir sağlık sorunudur. Abatasept gibi bağışıklık sistemine müdahele eden ilaçlarla bu riskte bir miktar artış izlenmektedir. Bu nedenle ilaca başlamadan önce tüberküloz riskini saptamaya yönelik sorgulamalar, akciğer filmi ve PPD cilt testi gibi bazı yöntemler uygulanır. Aktif tüberküloz ya da kontrol altına alınamamış başka bir infeksiyon olması halinde bu ilaç başlanmaz.

Tedavi altında iken herhangi bir enfeksiyon bulgusu ortaya çıkarsa, örneğin ateş, boğaz ağrısı, öksürük, ishal, idrarda yanma gibi veya kilo kaybı, ağızdan öksürükle kan gelmesi gibi bir durum ortaya çıkarsa tedaviyi başlatan doktora acilen başvurulmalıdır.

Damar içi uygulama esnasında alerjik reaksiyon gelişebilebilir ki bu çoğu kez uygun bir müdahale ile hafif bir şekilde atlatılabilir.

Bu podcast serilerinde romatizmal hastalıklar ile ilgili aklınıza takılan farklı ve güncel soruların cevaplarını bulacaksınız.
Prof. Dr. Timuçin Kaşifoğlu ve Prof. Dr. Mine Özmen "Romatizma Hastalarında Ruhsal Tepkiler & Sorunlar ve Tedavi Yaklaşımları" hakkında sohbet ediyor.
Açık açık romatizma tanıtım