Romatoid artrit hastalarında, hastalık aktivitesini ölçmek için kullanılan DAS28 nedir?

DAS28 (Hastalık aktivite skoru) Romatoid artrit hastalarında, hastalık aktivitesini ölçmek için kullanılan kantitatif bir ölçektir. Laboratuvar değerleri (Sedimantasyon ve C-Reaktif protein), hasta muayene bulguları (hassas ve şiş eklem sayısı), hastanın genel sağlık durumu hakkındaki görüşünü de içeren bir formülle hekim tarafından hesaplanır. DAS28 skoru bireyin o andaki hastalık aktivite durumunu göstermektedir. Hastanın takibinde DAS28 değerlerindeki değişim tedaviye verilen yanıtın değerlendirilmesinde doktora çok değerli bir bilgi vermektedir. Hekim bu bilgiyi tedavideki etkinliği değerlendirmek veya tedavide değişiklik yapmak için karar verirken kullanır.

Bu podcast serilerinde romatizmal hastalıklar ile ilgili aklınıza takılan farklı ve güncel soruların cevaplarını bulacaksınız.
Prof. Dr. Timuçin Kaşifoğlu ve Prof. Dr. Mine Özmen "Romatizma Hastalarında Ruhsal Tepkiler & Sorunlar ve Tedavi Yaklaşımları" hakkında sohbet ediyor.
Açık açık romatizma tanıtım