Romatoid artrit hastalarında Rituksimab (Mabthera) tedavisi ne zaman kullanılır? Bu tedaviyi alan hastalar nelere dikkat etmelidir?

Mabthera, etken maddesi Rituximab olan, metotreksatın içinde olduğu ilk basamak tedaviye yanıt vermeyen ve anti-TNF alfa tedavisi alamayacak durumda olan ya da anti-TNF ilaçlardan yarar görmeyen Romatoid artritli hastalara verilir. Rituksimab, savunma sisteminde B hücrelerini etkileyerek romatoid artriti tedavi eden bir ilaçtır. Türkiye’de rituksimab preparatı olarak mabthera adıyla 100 ve 500 mg’lık flakon formları  bulunmakadır. İki hafta ara ile 1000 mg infüzyon adı verilen damardan serum içinde yavaş olarak verilir (İlaç hastanede 4-6 saatlik sürede verilir). Klinik duruma göre 6 ayda bir uygulanır. İlaç genel olarak metotreksat ile birlikte kullanılır. Mabthera tedavisi öncesi zatürre ve grip aşısı uygulanması önerilir. Mabthera tedavisi sırasında ciddi ilaç reaksiyonları olabilir. Bunu önlemeye yönelik olarak öncesinde önleyici bazı tedaviler uygulanmaktadır. Mabthera tedavisi enfeksiyon riskini bir miktar artırır. Diğer yandan Mabthera, anti-TNF alfa ilaçlarının aksine tüberküloz geçirmekte olan ya da tüberküloz riski yüksek olan hastalar veya son 5 yıl içinde kanser gelişen aktif romatoid artrit hastalarına güvenle verilebilir.

Bu podcast serilerinde romatizmal hastalıklar ile ilgili aklınıza takılan farklı ve güncel soruların cevaplarını bulacaksınız.
Prof. Dr. Timuçin Kaşifoğlu ve Prof. Dr. Mine Özmen "Romatizma Hastalarında Ruhsal Tepkiler & Sorunlar ve Tedavi Yaklaşımları" hakkında sohbet ediyor.
Açık açık romatizma tanıtım