Romatoid artrit hastalığı hangi eklemleri etkiler?

Romatoid artrit en sık gördüğümüz müzmin iltihabi romatizmal bir hastalıktır. Romatoid artritte el bilek eklemleri ile elin bileğe yakın olan eklemleri sıklıkla tutulur. Ayrıca ayak, ayak bileği, dirsek ve diz eklemleri, omuz ve kalçalar ile boyun omurgasındaki eklemler, daha nadir olarak da çene, sternoklaviküler ve manubriosternal eklem dediğimiz iman tahtası ile köprücük kemiği arasındaki eklemler ve krikoaritenoid yani ses tonunu ve volümünü düzenleyen eklemler tutulur. Boyun dışındaki omurga eklemleri ile sakroiliak eklemlerin tutulumu beklenmez. Birden fazla eklemi simetrik olarak tutan ve sinsice ilerleyen hastalık, tedavi edilmediğinde kalıcı deformiteler ile sakatlığa neden olur.

Bu podcast serilerinde romatizmal hastalıklar ile ilgili aklınıza takılan farklı ve güncel soruların cevaplarını bulacaksınız.
Prof. Dr. Timuçin Kaşifoğlu ve Prof. Dr. Taşkın Şentürk - Romatizma Hastaları için Covid-19 Aşılaması ile ilgili En Güncel Veriler ve 3. Doz Aşılama ile İlgili Öneriler
Açık açık romatizma tanıtım
Menü