Romatoid artrit hastasıyım gebe kalabilir miyim?

Romatoid artritli hastada gebelik konusunda önemli noktaları şu şekilde sıralayabiliriz: Annenin hastalığının aktivasyonu, bebeğin etkilenmesi ve ilaçların bu süreçteki zararları. Romatoid artritli hastalarda gebelikle ilgili yıllardır gözlenen bir ortak deneyim bu hastaların gebeliği iyi tolere ettikleri yönündedir. Gerçekten de gebelik sürecinde hastalık aktivitesi özellikle 2. trimesterdan sonra bir çok gebede baskılanmakta ve ilaç ihtiyacı azalmaktadır. Gebelik öncesi hastalık aktivitesinin düşük hastalık aktivitesi veya remisyon düzeyinde olması, son yıllarda gebelikte bazı kortizon türlerinin plasentayı geçemediğinin saptanması, bazı DMARD’ların gebelikte kullanılabilmesi bu süreci hasta yönünden daha iyi geçirilmesine neden olmuştur. Remisyonda veya düşük hastalık aktiviteli romatoid artritli bir hastanın bebek sağlığı yönünden bir problem oluşturmaz. Son yıllarda da artan sayıda ilaç gebelik sürecinde kullanılabilmektedir. Ancak metotreksat, leflunomid gibi çok romatoid artrit tedavisinin temel direği olan ilaçların teratojenik olduğunu, uygun zaman önce kesilmesi gerektiğini ve bu ilaçların altında gebe kalanların tıbbi kürtaj yaptırmaları gerektiğini akılda tutmamız gerekir.

Bu podcast serilerinde romatizmal hastalıklar ile ilgili aklınıza takılan farklı ve güncel soruların cevaplarını bulacaksınız.
Prof. Dr. Timuçin Kaşifoğlu ve Prof. Dr. Mine Özmen "Romatizma Hastalarında Ruhsal Tepkiler & Sorunlar ve Tedavi Yaklaşımları" hakkında sohbet ediyor.
Açık açık romatizma tanıtım