Romatoid artrit kalbi etkiler mi?

Romatoid artrit kalbi etkileyebilen bir hastalıktır. Diğer hastalıklar kadar sık etkilemese de hastaların %10 ila 20 kadarında romatoid artritte özellikle perikardit denilen kalp zarı iltihabı olması söz konusu olabilir. Bu, hastaların bir kısmında göğüs ağrısıyla seyredebilirken bazı hastalarda da sessiz bir şekilde seyredebilir ve tesadüfen çekilen kalp ekokardiyografilerinde sessiz bir perikardiyal effüzyon şeklinde teşhis konulabilir. Romatoid artrit çok daha nadir olmakla beraber kalp kasını etkileyebilir, buna miyokardit ismini veriyoruz ve kalp yetmezliği yapabilir. Hastaların daha da az kısmında romatoid artritte bağlı ritm düzensizlikleri olabilir. Özellikle bazı ritm düzensizlikleriyle daha sık olarak karşılaşılmaktadır. Mesela atriyal fibrilasyon gerçekleşebilir. Ancak bu kalp etkilenmeleri, hastaların oldukça az bir kısmında gerçekleşmektedir. Romatoid artritin kalp ile ilgili söyleyebileceğimiz en önemli etkilenmesi koroner arter hastalığı sıklığını bir miktar artırmasıdır. Normal insanlara göre romatoid artritli kişilerde koroner arter hastalığı görülme sıklığı daha fazladır. Romatoid artritin kalp ile ilgili etkileri bu şekilde sınıflandırabilir.

Bu podcast serilerinde romatizmal hastalıklar ile ilgili aklınıza takılan farklı ve güncel soruların cevaplarını bulacaksınız.
Prof. Dr. Timuçin Kaşifoğlu ve Prof. Dr. Mine Özmen "Romatizma Hastalarında Ruhsal Tepkiler & Sorunlar ve Tedavi Yaklaşımları" hakkında sohbet ediyor.
Açık açık romatizma tanıtım