Romatoid artrit tam olarak düzelir mi? Tedavide doktorların hedefleri nelerdir?

İç Hastalıkları ve Romatoloji Uzmanı Prof. Dr. Veli Çobankara

Romatoid artrit müzmin iltihaplı romatizmaların en yaygınlarındandır. 20-50 yaş arasındaki kadınlarda daha sık görülmektedir.Tedavi edilmedikleri zaman hastalarda şekil bozukluğu, hareket kısıtlığı gelişmektedir. Yetersiz tedavi edilenlerin yaşam kalitesi olumsuz etkilenmektedir. Yapılan çalışmalarda romatoid artrit hastalarının sağlıklı kişilere göre 4-5 yıl daha kısa yaşadığı gösterilmiştir. Bu nedenle romatoid artrit tedavisi önem kazanmaktadır. Son yıllarda yapılan çalışmalarda kalıcı hasarın erken dönemlerde geliştiği gösterilmiştir. Bu bağlamda hastalığa erken dönemde tanı konması önemlidir. Daha önceden hastaların çoğuna kalıcı hasar oluştuktan sonra tanı konulabiliyordu. Son yıllarda romatoid artrit tanısı en kısa sürede konulabilir hale gelmiştir. Erken dönemde tanı koymanın amacı erken dönemde tedavi başlamaktır. Erken dönemde tedavi başlananlarda daha iyi sonuçlar alınmaktadır. Romatoid artrit tedavi edilebilir bir hastalıktır. Tedavi edilen hastaların yaşam kalitesi, yetersiz tedavi edilenlere göre daha iyidir. Tedavi edilenlerde eklemlerde kalıcı hasar gelişimi önlenebilmektedir. Son yıllarda romatoid artrit hastalarının tedavisi için geliştirilen birçok ilaç klinik kullanıma girmiştir. Bu yeni tedavi yaklaşımları oldukça başarılı sonuçlar elde etmemizi sağlamıştır. Artık romatoid artriti tamamen kontrol altına alınıp hiçbir şikayeti olmayan hastaların takibi hayal değildir. Şu anda romatoid artrit hastalarının belli bir süre ilaç tedavisi alıp daha sonra uzun bir süre ilaçsız takip edilmesi mümkün gözükmemekle beraber, ileride erken dönemde tedavi başlanan birçok hastada ilaçsız izlemin mümkün olacağını gösteren çalışmalar da vardır. Romatoid artrit tedavisi, hastanın yaşı, cinsiyeti, hastalık süresi, sistemik tutulum olup olmamasına göre değişmektedir. Tecrübeli bir romatolog hangi hastanın ağır ve hızlı seyredeceğini kestirebilir ve bu tür hastalara daha yoğun tedavi planlar. Daha hafif seyredecek hastalara da daha hafif tedaviler planlar. Böylece gereksiz yoğun tedavinin yan etkilerinden hastayı korumuş olur. Romatoloji uzmanları için hastalığın tedavisinde hedef tam iyileşmedir. Yani diğer bir ifade ile hastanın eklemlerinde ağrının, şişliğin ve hassasiyetin olmamasıdır.Ayrıca romatoid artrit hastalarında görülen sistemik belirtilerden hiçbirinin de olmamasıdır. Son yıllarda romatoid artrit tedavisinde sıkı kontrol kavramı ön plana çıkmıştır. Hastaları, eskisi gibi 6-12 ayda bir tedavi değişikliği açısından seyrek kontrole çağırma terk edilerek, hastaları tedavi değişikliği açısından 1-2 ayda bir yakın takip etme ön plana çıkmıştır. Sonuç olarak romatoid artrit tedavi edilebilir bir hastalık olup, romatoloji uzmanı tarafından takip edildiği zaman daha yüz güldürücü sonuçlar elde edilmiştir. Romatoid artrit tedavisinde romatologların hedefi, hastalığı tamamen baskılayarak hastada oluşacak olumsuz sorunları önlemektir.

Bu podcast serilerinde romatizmal hastalıklar ile ilgili aklınıza takılan farklı ve güncel soruların cevaplarını bulacaksınız.
Prof. Dr. Timuçin Kaşifoğlu ve Prof. Dr. Mine Özmen "Romatizma Hastalarında Ruhsal Tepkiler & Sorunlar ve Tedavi Yaklaşımları" hakkında sohbet ediyor.
Açık açık romatizma tanıtım