Romatoid artrit tanılı bir hasta özürlülük raporu alabilir mi? Özürlülük yüzdesi hesaplanırken nelere dikkat edilir?

Romatoid artrit potansiyel olarak sakatlığa yol açabilen kronik yani süreğen bir romatizma hastalığıdır. Gerek hastalığın yol açtığı ağrı, tutukluk ve şişlik, gerekse eklemlerde oluşan hasar ve deformiteler hastaların fonksiyonel olarak kısıtlılık yaşamasına neden olabilir. İşlerinin gerektirdiği yükümlülükleri yerine getiremeyecek olan hastalar sağlık kurullarınca değerlendirilip hastalığın ne ölçüde engelliliğe neden olduğu hesaplanabilir.

Buna göre romatoloji uzmanı romatoid artrit tanısıyla kendisine yönlendirilen hastanın aktivitesine, deformite olup olmadığına ve başka organ sistemlerinin etkilenip etkilenmediğine karar verir.

Hastalığı aktif yani alevli dönemde olan hastalar değerlendirmeye alınmazlar. Bu hastalara uygun bir tedavi verildikten ve hastalıkları kontrol altına alındıktan sonra tekrar başvurmaları tavsiye edilir. Buradaki bir istisna eldeki mevcut tedavilerin tümünü kullanmasına karşın halen aktivitesi devam eden hastalardır.

Aktif yani alevli dönemde olmayan hastalarda eklemlerdeki deformiteler ve diğer tutulumlar tespit edilir ve bunların ne ölçüde kısıtlılığa neden oldukları fizik tedavi hekimince belirlenir.

Eklemlerde cerrahi müdahale olan hastalar ortopedi hekimlerine yönlendirilerek bu durumun hangi ölçüde engelliliğe neden oldukları hususunda değerlendirmeleri istenir.

Romatoloji hekimi diğer organ sistemi tutulumunun varlığını araştırarak herhangi bir tutulum varlığında ilgili bölüme engellilik oranı değerlendirilmesi açısından yönlendirilir. Buna güzel bir örnek; akciğer tutulumu olan romatoloji hastalarının göğüs hastalıklarına, böbrek fonksiyonları bozuk hastaların nefroloji hekimlerine yönlendirilmesi olabilir.

Sonuç olarak romatoloji hekimi hastanın aktivitesini ve hastalığın ne ölçüde yaygın olduğunu ortaya koyar ve tutulan organdaki hasarın değerlendirilmesi ve yüzdelerin belirlenmesi amacıyla ilgili departmanlara hastasını yönlendirir.

Bu podcast serilerinde romatizmal hastalıklar ile ilgili aklınıza takılan farklı ve güncel soruların cevaplarını bulacaksınız.
Prof. Dr. Timuçin Kaşifoğlu ve Prof. Dr. Mine Özmen "Romatizma Hastalarında Ruhsal Tepkiler & Sorunlar ve Tedavi Yaklaşımları" hakkında sohbet ediyor.
Açık açık romatizma tanıtım