Romatoid artrit tanılı bir hastanın takibinde hekim nelere dikkat eder?

Romatoid artrit bilindiği üzere kronik yani süreğen bir iltihaplı romatizma hastalığıdır. Hastalık başta eklemler olmak üzere çeşitli organ sistemlerini tutabilmekte ve uygun tedavi edilmeyen hastalarda sakatlık ortaya çıkabilmektedir.

Romatoid artrit tanısını koyan ve tedaviyi yöneten hekimler romatoloji uzmanlarıdır. Romatoloji uzmanı, romatoid artrit tanısı koyduğu hastalarda hastalığı remisyon olarak bilinen ve halk arasında hastalığın uykuya girmesi olarak adlandırılan duruma ulaşmak için hastaya uygun tedavilere başlar.

Tedavi planlamasında hastalığın ne kadar yaygın olduğu, eklemler dışında başka organların tutulup tutulmadığı, hastalığın ne kadar aktif yani şiddetli olduğu ve eşlik eden başka hastalıkların olup olmadığı da önemlidir. Bu amaçla hekim muayene bulguları, laboratuvar testleri ve direk grafiler gibi radyolojik değerlendirmelerden faydalanır.

Öte yandan bazı anket sorularıyla hastalığın şiddeti ve hastanın sosyal ve fonksiyonel olarak ne kadar etkilendiği de belirlenir.

Tedavisi başlanan hasta düzenli aralıklarla kontrole çağrılır ve burada öykü, muayene, kan testleri ve anketlerin sonucuna göre hedefe ulaşılıp ulaşılmadığı, herhangi bir yan etkinin olup olmadığı değerlendirilir. Hekim bu amaçla ilaç tedavilerini değiştirebilir, eklemeler yapabilir veya doz değişikliklerine gidebilir.

Bu podcast serilerinde romatizmal hastalıklar ile ilgili aklınıza takılan farklı ve güncel soruların cevaplarını bulacaksınız.
Prof. Dr. Timuçin Kaşifoğlu ve Prof. Dr. Mine Özmen "Romatizma Hastalarında Ruhsal Tepkiler & Sorunlar ve Tedavi Yaklaşımları" hakkında sohbet ediyor.
Açık açık romatizma tanıtım