Romatoid artrit tanılı ve başlangıç tedavisine dirençli bir hastada tedavi seçeneklerimiz nelerdir?

Eğer bizim standart klasik DMART dediğimiz ilaçlara karşı hastalara yeterince tedavi olmadığını düşünüyorsak, hastanın eklem yakınmalarını baskılayamıyorsak, kandaki iltihap testleri eklem yakınmalarına paralel olarak hala yüksek çıkıyorsa ve klinik olarak istediğimiz ölçüde düzelme söz konusu değilse bu durumda klasik DMART dediğimiz seçeneklere ilave olarak günümüzde oldukça gelişmiş bazı tedavi seçenekleri var.

Bunları temelde iki grupta değerlendirebiliriz; biyolojik ilaçlar dediğimiz çoğu zaman cilt altı ya da damar içi enjeksiyon şeklinde kullanılan ajanlar, ikinci grup ise hedefe yönelik küçük moleküller olarak ifade ettiğimiz ağız yoluyla alınan ilaçlardır. Her iki ilaç grubunun da tek başlarına kullanılmasından ziyade romatoid artrit tedavisindeki en önemli ilaçlardan bir tanesi olan metotreksatla beraber kombine kullanılması oldukça etkili sonuçlar alınmasına yol açmaktadır.

Bu podcast serilerinde romatizmal hastalıklar ile ilgili aklınıza takılan farklı ve güncel soruların cevaplarını bulacaksınız.
Prof. Dr. Timuçin Kaşifoğlu ve Prof. Dr. Mine Özmen "Romatizma Hastalarında Ruhsal Tepkiler & Sorunlar ve Tedavi Yaklaşımları" hakkında sohbet ediyor.
Açık açık romatizma tanıtım