Romatoid artrit tedavisinde kullanılan biyolojik ilaçlar nelerdir ve bu ilaçları alan hastalar hangi yan etkiler açısından risk altındadır?

Romatoid artrit tedavisinde çığır açan biyolojik ilaçlar ilk olarak 1998 de kullanılmaya başlanmış ve 20 yılda birçok ilaç ruhsat almıştır. Günümüzde ilaç çalışmaları devam etmekte ve gün geçtikçe yeni ilaçlar bu listeye eklenmektedir. Bu listeye bakacak olursak; Etanersept, infliksimab, adalimumab, abatasept, rituksimab, sertulizumab, golimumab, tosilizumab, tofasitinib ve 2017 yılında ruhsat alan ve henüz Türkiye piyasasında olmayan baricitinip ve sarilumabı görebiliriz. Biyolojik ilaçlar ilk basamak tedavisine yanıt vermeyen hastalarda, hastaların (eşlik eden hastalıklar, yaşı, kilosu, kullandığı ilaçlar, tetkik sonuçları, organ tutulumları gibi) durumları göz önüne alınarak bir sonraki aşamada kullanılan ilaçlardır. Hastalar bu ilaçları kullanırken düzenli kontrollerine gitmeleri ve herhangi bir yan etki olduğunda doktorları ile iletişime geçmelidirler. Hastalar biyolojik ilaçlara başlanmadan önce verem mikrobu açısından taranmakta, ona yönelik gerektiğinde koruyucu ilaç başlanmaktadır. Biyolojik ilaçlar bağışıklık sistemini baskılayıcı etkileri nedeniyle bakteri, virüs ve mantar enfeksiyonlarına eğilim yaratmaktadır. Bu nedenle hastaların biyolojik ilaç kullanırken öksürük, balgam, kilo kaybı, gece terlemesi, ateş, öksürükle kan gelmesi, vücutta döküntü, idrar yaparken yanma, sık idrara çıkma ve ishal gibi durumlarda ilaçlarına ara vererek mutlaka doktorları ile iletişime geçmeleri gerekmektedir.

Bu podcast serilerinde romatizmal hastalıklar ile ilgili aklınıza takılan farklı ve güncel soruların cevaplarını bulacaksınız.
Prof. Dr. Timuçin Kaşifoğlu ve Prof. Dr. Mine Özmen "Romatizma Hastalarında Ruhsal Tepkiler & Sorunlar ve Tedavi Yaklaşımları" hakkında sohbet ediyor.
Açık açık romatizma tanıtım