Romatoid artrite bağlı nodüller neden gelişir ve nasıl tedavi edilir?

Romatoid nodüllerin varlığı romatoid artrit tanısında önemli bir bulgudur. Nodüller genelde dirsek, parmaklar ve ayak tabanı gibi basınca maruz kalan yerlerde gelişirler. Romatoid nodüller serttir ve genelde ağrısızıdırlar. Her romatoid artrit hastasında görülmezler. Hastaların yaklaşık %10 ila 30’da gelişirler.

Romatoid nodüller daha şiddetli bir hastalığın göstergesi olmaları açısından önem taşırlar. Romatoid nodülleri olan hastalarda göz tutulumu, vaskülit denilen damar tutulumu gibi eklem dışı tutulumların görülme sıklığı daha fazladır. Romatoid nodüller kalp, akciğer ve solunum borusunun başlangıç kesiminde gelişebilirler. Romatoid artritin tedavisi ile nodüllerin gerilemesi mümkündür.

İlginç olarak methotreksat tüm hastalık aktivitesi üzerine olumlu etkilere sahipken bazen nodüllerde artışa yol açabilirler. Romatoid nodüller estetik olarak büyük bir sıkıntıya yol açmıyorsa ya da bası nedenli sorunlar gözlenmiyorsa cerrahi olarak çıkartılmalarına gerek yoktur.

Bu podcast serilerinde romatizmal hastalıklar ile ilgili aklınıza takılan farklı ve güncel soruların cevaplarını bulacaksınız.
Prof. Dr. Timuçin Kaşifoğlu ve Prof. Dr. Mine Özmen "Romatizma Hastalarında Ruhsal Tepkiler & Sorunlar ve Tedavi Yaklaşımları" hakkında sohbet ediyor.
Açık açık romatizma tanıtım