Romatoid artritte hastalığın takibinde kullanılan DAS28 ne demektir?

Öncelikle, tüm kronik hastalıkların takibinde ve uygulanan tedavilerinin etkinliğinin değerlendirilmesinde ölçekler kullanılır. Bu ölçekler değişik laboratuvar parametrelerini içerebilir veya bazen sadece hasta temelli skorlamalardan oluşabilir. RA’da değişik hastalık aktivite göstergeleri kullanılmaktadır. Bunlar içerisinde dünyada kabul görmüş ve en sık kullanılanlardan bir tanesi DAS28 skorudur. DAS28, ‘Hastalık Aktivite İndeksi’ anlamına gelen İngilizce ‘Disease Activity Score’un kısaltılmasıdır ve hekim tarafından hesaplanır. Daha kolay anlaşılır olması bakımından bu işlemin nasıl yapıldığını kısaca anlatalım. İlk etapta RA hastası hekim tarafından muayene edilir. Muayenede el, dirsek, omuz ve diz eklemlerinin kaçında şişlik ve hassasiyet olduğu belirlenir. Örneğin; 5 şiş, 10 hassas eklem var şeklinde not edilir. Daha sonra hastaya genel sağlığı konusunda 0-100 mm arasında görsel skalada kendine puan vermesi istenir. Bunlara ek olarak sedimantasyon veya CRP laboratuvar değerleri formülasyona yerleştirilir. Bu formülasyon otomatik hesaplanarak bir nümerik değere ulaşılır. Son olarak, ulaşılan bu değerler hekime, hastalığın aktivitesinin hafif mi, orta mı, yoksa yüksek mi olduğu hakkında bilgi verir. Hekim bu bilgiyi tedavideki etkinliği değerlendirmek veya tedavide değişiklik yapmak için karar verirken kullanabilir. Hatırlatmakta faydalı olan önemli bir nokta ise, bu skor hastalar değil hekimler tarafından kullanılan bir skordur.

Bu podcast serilerinde romatizmal hastalıklar ile ilgili aklınıza takılan farklı ve güncel soruların cevaplarını bulacaksınız.
Prof. Dr. Timuçin Kaşifoğlu ve Prof. Dr. Mine Özmen "Romatizma Hastalarında Ruhsal Tepkiler & Sorunlar ve Tedavi Yaklaşımları" hakkında sohbet ediyor.
Açık açık romatizma tanıtım