Sedef artriti (psöriatik artrit) tedavisinde kullanılan ilaçların yan etkileri neler olabilir? Bu yan etkilerin görülmemesi için hastaların yapabileceği şeyler var mıdır?

Aslında baktığımızda sedef romatizmasında çok çeşitli ilaçları kullanabiliyoruz. Bazıları ilk basamak ilaç sınıfına girer, bu ilaçların birtakım yan etkileri olabilir. Örneğin karaciğer fonksiyon testleri, böbrek fonksiyon testleri üzerine olumsuz etkisi olabilir. Bununla ilgili zaten bu tedaviyi üstlenmiş olan hekim genellikle yetkindir ve bu noktada sizlere bilgi veriyor oluyor. Aralıklı olarak kontrollere çağırıp hastalardan kan tetkiki alıp bu yan etkiler konusunda bir anormallik var mı kontrol edebiliyor. Ama onun dışında hastalarımızın hissedebileceği ya da farkına varabileceği yan etkiler olabilir, örneğin bulantı, kusma, halsizlik gibi. Bu yan etkiler kimi zaman ilaç bıraktırmayı gerektirirken çoğu zaman da aslında doktorun bilgisi dahilinde ve doktorun beklediği yan etkiler ise zaman içerisinde geçebileceği için çoğu kez hastaya anlatılır ve zaman içerisinde bu yan etkilerin kaybolduğu görülebilir.

Öte yandan üst düzey ilaçlar dediğimiz biyolojik ilaçları kullandığımızda ise bir miktar enfeksiyonlara yatkınlık söz konusu olabilir. Fırsatçı enfeksiyonlar olabilir ya da az da olsa verem riski olabilir. Bu yönden doktor genellikle bu tedavilere başlamadan önce hastayı bilgilendirir.

Peki ne zaman şüphelenmek lazım? Kendinde böyle daha önceden olmayan bir yakınma olduğu zaman, kilo kaybı gibi, gece terlemesi gibi, düşmeyen bir ateş olduğu zaman acaba bu ilacın bir yan etkisi gelişti, immün sistemim etkilendi ve başka bir enfeksiyon ya da rahatsızlık mı eklendi noktasında doktoruyla kontak halinde olması gerekir.

Onun dışında özellikle ilk basamak ilaçlarda dediğim gibi aslında görülen yan etkiler çok şiddetli yan etkiler değil. Bulantı, kusma, halsizlik gibi zaman içerisinde geçebilecek yan etkiler ama bu noktada tetkikleri normal olan kişide doktorlarla yakın ilişkide olarak bu yakınmaların yönetilmesi söz konusu.

Bu podcast serilerinde romatizmal hastalıklar ile ilgili aklınıza takılan farklı ve güncel soruların cevaplarını bulacaksınız.
Prof. Dr. Timuçin Kaşifoğlu ve Prof. Dr. Mine Özmen "Romatizma Hastalarında Ruhsal Tepkiler & Sorunlar ve Tedavi Yaklaşımları" hakkında sohbet ediyor.
Açık açık romatizma tanıtım