Sedef romatizmasında hangi eklemler etkilenir?

Sedef hastalığı cilt ve tırnakları etkileyen bir deri hastalığıdır. Deri tutulum yerleri ve plakların şekline göre çok farklı türleri mevcuttur. Deriden ince, beyaz, parlak kepekler dökülür.

Sedef hastalarının hepsinde olmamakla birlikte önemli bir kısmında eklem şikayetleri gelişir. Sedef romatizması (psöriatik artrit, PsA) olarak bilinen bu hastalık bir çeşit iltihaplı romatizmadır. Tedavi edilmediği takdirde eklem yapısı ve hareketlerinde bozulmaya neden olur. Sedef romatizması birçok eklemi etkileyebilmektedir. Bazı hastalarda omurga eklemlerinde iltihaba neden olur, boyun-sırt ve bel ağrılarına sebebiyet verir. Omurga kemikleri ve bu kemikler arasındaki eklemlerde hasar gelişirse öne-arkaya eğilme, sağa-sola dönme hareketlerinde kısıtlılık ve kamburluk gibi şekil bozuklukları gelişir. Sedef romatizmasında etkilenen diğer eklemler kalça, diz ve ayak bilekleridir. Ayrıca, el ve ayak parmak eklemlerinde ağrı, şişlik ve sabah tutukluğuna neden olabilir. Özellikle tırnak sedefi olan hastalarda tırnağa en yakın eklemler olan el ve ayak parmaklarının en uç eklemlerinde iltihap belirtileri gelişir. Bu eklemler tek tek etkilenebileceği gibi aynı anda birden çok eklemde de tutulum olabilir.

Hastalık sadece eklemlerle sınırlı kalmayıp, eklemlerin etrafındaki yumuşak dokularda da sorunlara yol açar. El veya ayak parmaklarının herhangi birinde parmağın tamamını kapsayacak şekilde şişlik ve kızarıklıklar olur. Parmak görünümünün sosise benzemesi nedeniyle bu belirtiye “sosis parmak belirtisi’’ denir. Sedef romatizmasına özgü herhangi bir laboratuvar testi yoktur. Ancak bazı kan tetkikleri ve röntgen filmleri sedef romatizmasını diğer romatizmalardan ayırmada yardımcıdır.

Bu podcast serilerinde romatizmal hastalıklar ile ilgili aklınıza takılan farklı ve güncel soruların cevaplarını bulacaksınız.
Prof. Dr. Timuçin Kaşifoğlu ve Prof. Dr. Mine Özmen "Romatizma Hastalarında Ruhsal Tepkiler & Sorunlar ve Tedavi Yaklaşımları" hakkında sohbet ediyor.
Açık açık romatizma tanıtım