Sistemik lupus eritematozus böbrek tutulumu nasıl tedavi edilmelidir?

Böbrek, sistemik lupus eritematozus ya da kısaca lupus hastalığının sık etkilediği organlardandır. Hafif derecede etkilenmeden, böbrek yetersizliğine yol açmaya kadar giden değişik dereceklerde tutulumlar görülebilir. Tedavi kararı verilmeden önce tutulum derecesi ve şiddetinin belirlenmesi gerekir. Tedavi yaklaşımı iki ana hususa ayrılabilir. Birinci husus antiromatizmal ilaçlarla lupus hastalığının böbrekten geri çekilmesini sağlamak diğeri ise etkilenen böbreğin görevlerini iyileştirebilecek destek tedavileri planlamaktır. Antiromatizmal ilaçlar arasında kortizon hemen hemen olmazsa olmaz bir tedavidir. Uygun doz ve sürede kortizon tedavisi böbrek fonksiyonlarını düzeltici ve hayat kurtarıcı bir tedavidir. Mikofenolat mofetil, hidroksiklorokin, azatioprin sık kullanılan diğer tedavilerdir. Şiddetli tutulumlarda siklofosfamit ve rituximab ilaçları kullanılabilir. Bu antiromatizmal ilaç tedavilerinin yanısıra böbrek fonksiyonlarını destekleyici tedaviler de önemlidir. Böbreğin etkilenmişlik derecesine göre, tuz ve sıvı kısıtlaması, idrar söktürücü ilaçlar, kan tuzlarını düzenleyici tedaviler ve diyaliz gerekli olabilir. Hızlıca böbrek fonksiyonun geliştiği görülen hastalarda ilaçların etkisi ortaya çıkana kadar kan değişimi tedavisi yapılabilir. Plasmaferez ismi verilen bu tedavi ile kanda dolaşan zararlı enzimler uzaklaştırılmaya çalışılır.

Bu podcast serilerinde romatizmal hastalıklar ile ilgili aklınıza takılan farklı ve güncel soruların cevaplarını bulacaksınız.
Prof. Dr. Timuçin Kaşifoğlu ve Prof. Dr. Mine Özmen "Romatizma Hastalarında Ruhsal Tepkiler & Sorunlar ve Tedavi Yaklaşımları" hakkında sohbet ediyor.
Açık açık romatizma tanıtım