Sistemik lupus eritematozus hastalığında (SLE) böbrek biyopsi bulguları tedaviyi ne şekilde etkiler?

Sistemik lupus eritematozus tanısı alan hastaların daha sonraki yaşantısını en çok etkileyen organ tutuluşlarının başında böbrek tutuluşu gelmektedir. Böbrek tutuluş bulguları hafif bulgulardan ağır, şiddetli ve hızlı ilerleyen bulgulara kadar değişkenlik gösterebilir. Hangi olgunun hangi şiddette böbrek tutuluşuna sahip olduğunun gösterilmesinin en kesin yolu böbrek biyopsisi yapılmasıdır. Böbrek biyopsinin patolojik incelemesine, bir diğer deyişle mikroskop altında değerlendirilmesine göre yapılacak tedavi değişkenlik gösterir. Hafif bulgularda yüksek doz kortizon gerekmezken, ağır, şiddetli ve hızlı ilerleyen bulgulara sahip hastalarda yüksek doz kortizon yanı sıra azatioprin ve mikofenolat mofetil gibi bağışıklık sisteminin çalışmasını baskılayan ilaçlar kullanılır.

Bu podcast serilerinde romatizmal hastalıklar ile ilgili aklınıza takılan farklı ve güncel soruların cevaplarını bulacaksınız.
Prof. Dr. Timuçin Kaşifoğlu ve Prof. Dr. Mine Özmen "Romatizma Hastalarında Ruhsal Tepkiler & Sorunlar ve Tedavi Yaklaşımları" hakkında sohbet ediyor.
Benzer videolar
Açık açık romatizma tanıtım