Sistemik lupus eritematozus hastalığında (SLE) böbrek nakli yapılabilir mi?

Sistemik lupus eritematoz hastalarının yaklaşık yarısında böbrek tutulumu oluşmaktadır. Böbrek tutulumu erken evrelerde sessizdir. Yani, hastalarda belirgin yakınma oluşturmaz. Bu evrelerde, böbrek tutulumu sadece tetkikler ile ortaya konulabilir. Ancak, böbrek tutulumu bu aşamada yakalanabilirse, tedavilere yanıt oranı oldukça yüksektir. Bu aşamada yoğun immünsupresif tedaviler uygulanır. Böbrek tutulumunun ilerleyen evrelerinde ilaç tedavilerine yanıt azalır. Bu aşamaya ulaşan hastalara diyaliz veya böbrek naklinden birisinin yapılması şarttır. Sistemik lupus ertitematoz, nakil için herhangi bir engel oluşturmaz. Ancak, böbrek nakli her merkezde yapılamamaktadır.

Ek olarak, nakil için hazırlık zaman almaktadır. Bu süre zarfında bu hastalara diyalizin yapılması gerekmektedir. Esasında temel hedef, sistemik lupus eritematoz hastalarında böbrek tutulumunun bu aşamalara kadar ilerlemesini engellemek olmalıdır. Tanıda gecikme nedeniyle veya uygun immünsupresif tedaviye yanıt alınamaması nedeniyle ileri evre böbrek tutulumu gelişen sistemik lupus eritematoz hastalarında böbrek nakli başvurulabilecek bir yöntemdir.

Bu podcast serilerinde romatizmal hastalıklar ile ilgili aklınıza takılan farklı ve güncel soruların cevaplarını bulacaksınız.
Prof. Dr. Timuçin Kaşifoğlu ve Prof. Dr. Mine Özmen "Romatizma Hastalarında Ruhsal Tepkiler & Sorunlar ve Tedavi Yaklaşımları" hakkında sohbet ediyor.
Benzer videolar
Açık açık romatizma tanıtım