Sistemik lupus eritematozus hastalığında (SLE) diyaliz hastalık bulgularını düzeltir mi?

Sistemik lupus eritematoz hastalarının kabaca yarısında böbrek tutulumu oluşmaktadır. Böbrek tutulumu erken evrelerde sessizdir. Yani, hastalarda belirgin yakınma oluşturmaz. Bu evrelerde, böbrek tutulumu sadece tetkikler ile ortaya konulabilir. Ancak, böbrek tutulumu bu aşamada yakalanabilirse, tedavilere yanıt oranı oldukça yüksektir. Ancak, böbrek tutulumunun ilerleyen evrelerinde ilaç tedavilerine yanıt azalır. Bu aşamada böbrek hastalığı için diyaliz yapılması gereklidir. Sistemik lupus eritematoz hastaları bu aşamaya kadar ilerlediğinde, çoğu zaman sistemik lupus eritematoza ait yakınmalarının baskılandığı görülmektedir. Yani, bu sorunun cevabı esasında evettir.

Ancak, unutulmamalıdır ki, bu hastalar sistemik lupus eritematozun değilse dahi böbrek hastalığının yakınmaları ile boğuşmaktadır. Böylesi hastalarda diyalizin yapılması yaşamsaldır. Diyaliz ile hastanın yaşamının devam edebilmesi sağlandığı gibi, sistemik lupus eritematoza özgü yakınmaları da baskılanmaktadır. Esasında temel hedef, sistemik lupus eritematoz hastalarında böbrek tutulumunun diyaliz gerektirecek aşamaya kadar ilerlemesini engellemek olmalıdır. Bu aşamaya ulaşan hastalara diyaliz veya böbrek naklinden birisinin yapılması ise şarttır.

Bu podcast serilerinde romatizmal hastalıklar ile ilgili aklınıza takılan farklı ve güncel soruların cevaplarını bulacaksınız.
Prof. Dr. Timuçin Kaşifoğlu ve Prof. Dr. Mine Özmen "Romatizma Hastalarında Ruhsal Tepkiler & Sorunlar ve Tedavi Yaklaşımları" hakkında sohbet ediyor.
Açık açık romatizma tanıtım