Sistemik lupus eritematozus (SLE) tanısı nasıl konulur?

Sistemik lupus eritematozus hastalığı çok sayıda organ ve sistemi ilgilendiren bir hastalıktır. Uygun klinik bulguları olan hastalarda bazı laboratuvar testlerinin varlığı bakılmalıdır. Bu amaçla en sık kullanılan test ana denilen Antinükleer antikor (ANA) testidir. Bu test tarama amaçlı kullanılır. Ancak klinik bulguları uygun olmayan hastalarda istenmesi kafa karışıklığına yol açabilir. ANA testi normal sağlıklı bireylerde düşük titrede pozitif olabilir. Bu nedenle bu testin yorumlayabilecek hekimler tarafından istenmesi önemlidir.

Bunun yanı sıra Anti DNA veya başka antikorlar da tanı amaçlı istenebilir. Ancak unutulmamalıdır ki lupus tanısı tek başına laboratuvar sonuçları ile konulamaz. Mutlaka hastalık ile ilişkili klinik bulgular aranmalıdır.

Bu podcast serilerinde romatizmal hastalıklar ile ilgili aklınıza takılan farklı ve güncel soruların cevaplarını bulacaksınız.
Prof. Dr. Timuçin Kaşifoğlu ve Prof. Dr. Mine Özmen "Romatizma Hastalarında Ruhsal Tepkiler & Sorunlar ve Tedavi Yaklaşımları" hakkında sohbet ediyor.
Açık açık romatizma tanıtım