Sistemik lupus eritematozus (SLE) gebelikte kötüleşir mi?

Evet. Kabaca her üç lupus olgusunun ikisinde gebelik sırasında hastalığın alevlenmesi beklenebilir. Özellikle gebe kalındığı dönemde hastalık tam olarak kontrol altında değilse, gebelikte kötüleşme olasılığı daha fazladır. Hastalık gebelikte alevlenmese bile, loğusalık olarak bilinen, doğum sonrası dönemde de alevlenme riski yüksektir. Ancak, günümüzde her lupuslu kadında gebelik yasak değildir. Lupusta gebelik, ancak planlı olarak, hastalığın tedavi ile yatışmış olduğu bir dönemde ve doktorun onayıyla gerçekleşmelidir. Bu durumda, doğal olarak lupusun gebelik seyrine kötüleşme olasılığı daha düşüktür.
SLE olgusunda plansız gebeliğe izin verilmemesinin başlıca iki nedeni vardır:
1) Hastanın o anda aldığı bazı ilaçlar, plansız gelişecek bir gebelikte bebek için sakıncalı olabilir.
2) Hastalık o sırada zaten alevli olabilir ve gebelik sırasında bu alevlenme daha da şiddetlenebilir.
Bu nedenle, lupuslu hastada etkin bir doğum kontrolü şarttır; ancak bu hastaların özellikle estrojen içeren doğum kontrol hapları kullanmaları da sakıncalıdır.
Lupuslu bir hastanın gebeliğinde, hastalığın alevlenebilmesi ve gebelik nedeniyle ilaç kullanımının kısıtlı olması dışında, erken doğum, düşük, ölü doğum, doğum haftasına göre düşük kilolu bebek ve gebelik zehirlenmesi gibi çok sayıda başka problemler de, diğer gebelere göre çok daha sık gelişebilir.
Bazen lupus hastalarında, “antifosfolipid sendromu” diye bilinen ikinci bir hastalık daha olabilir. Bu durumda, tekrarlayan düşükler veya ölü doğumlar çok daha önemli bir sorun oluşturacaktır. Diğer bir olasılık ta, annenin kanında bazı özel proteinlerin bulunması durumunda, bebeğin kalbine zarar gelebilmesidir. Bu da “neonatal lupus” olarak bilinir. Bu SLE gebeliğinde hastalık alevlenmesi dışında ek sorunlar yaratabilen bu iki tablo hakkında ayrıntılı bilgi diğer sunumlarda verilecektir.
Özetle, lupusun tamamen kontrol altında olduğu, ciddi ve aktif böbrek tutuluşunun olmadığı lupuslu kadınlarda, bebeğe dokunacak ilaçların kesildiği bir dönemde gerçekleşecek planlı bir gebeliğin başarılı olması beklenir. Fakat yine de, lupus gebeliğinin normal gebelikten daha riskli olduğu ve lupuslu gebenin, kadın hastalıkları ve doğum hekimi ve romatolog tarafından işbirliği içinde, çok yakından izlenmesi gerektiği unutulmamalıdır.

Bu podcast serilerinde romatizmal hastalıklar ile ilgili aklınıza takılan farklı ve güncel soruların cevaplarını bulacaksınız.
Prof. Dr. Timuçin Kaşifoğlu ve Prof. Dr. Mine Özmen "Romatizma Hastalarında Ruhsal Tepkiler & Sorunlar ve Tedavi Yaklaşımları" hakkında sohbet ediyor.
Açık açık romatizma tanıtım