Sistemik lupus eritematozus (SLE) hastalığında hangi hastalara böbrek biyopsisi yapılması gerekir?

Sistemik lupus eritematozus (SLE), cilt, kas-iskelet sistemi, kan, santral sinir sistemi ve böbrekler gibi çok değişik organ sistemlerini tutabilen inflamatuvar bir hastalıktır. SLE hastalığının en önemli bulgularından biri de böbrek tutulumudur. SLE’de böbrek tutulumuna lupus nefriti denir. Lupus nefriti kendisini proteinüri dediğimiz idrarda protein kaybı, idrarın mikroskopik incelemesinde kan ve iltihap hücreleri ile silendir denilen yapıların görülmesi, kreatinin değerinde yükselme, ödem dediğimiz vücutta su toplanması, şişme ve hipertansiyon gibi bulgular ile gösterir. Böbrek tutulumu olan özellikle de idrarda günde 500 mg’dan fazla protein kaybeden, aktif idrar sedimenti olan veya kreatinin düzeyinde yükselme olan SLE’li hastalarda böbreklerdeki tutulumun tipini saptamak ve aktivite ile hasarı değerlendirmek için böbrek biyopsisi yapılması gerekir. Günümüzde bir çok merkezde böbrek biyopsisi ultrason altında düşük komplikasyon riskiyle yaygın olarak yapılmaktadır. Lupus nefritli hastalar için en uygun tedavinin seçilmesi açısından böbrek biyopsisi önemli bilgiler sağlayan ciddi komplikasyon oranı düşük önemli bir tanısal girişimdir.

Bu podcast serilerinde romatizmal hastalıklar ile ilgili aklınıza takılan farklı ve güncel soruların cevaplarını bulacaksınız.
Prof. Dr. Timuçin Kaşifoğlu ve Prof. Dr. Mine Özmen "Romatizma Hastalarında Ruhsal Tepkiler & Sorunlar ve Tedavi Yaklaşımları" hakkında sohbet ediyor.
Açık açık romatizma tanıtım