Sistemik lupus eritematozus (SLE) hastasında diyaliz ne zaman gereklidir?

Hastalığa bağlı böbrek etkilenmesinde, hastalığın ileri aşamalarında ilaç tedavilerine yanıt azalır. Bu aşamada böbrek hastalığı için diyaliz yapılması gereklidir. Son dönem böbrek yetersizliği sürecindeki hastalar bir süre sonra diyaliz tedavisine ihtiyaç duyarlar. Böbreklerin işlevlerini çok az yürütebildiği durumlarda üstüne ilave yük binmesi durumlarında (Kreatinin klirensi 10 ml/dakikanın üzerinde olduğu halde), Böbrekten süzülmesi gereken zararlı maddelerin atılamamasına (kanda üre birikmesi) üremiye bağlı sinir ucu iltihaplanması, kalbin etrafındaki zarda sıvı toplanması, aşırı derecede kilo kaybetme veya sebepsiz yere deri altına kanama veya kanamanın durmaması gibi durumlar gelişirse de diyaliz tedavisine başlanmalıdır.

 • Kanda üre yüksekliğine bağlı kalp zarı etrafında anormal sıvı toplanması
 • Kanda üre yüksekliğine bağlı uyku halinde ya da yarı uyku halinde olunması veya kanda üre yüksekliğine bağlı sinir uçları iltihaplanması
 • Akciğerlerde sıvı toplanması ve tıbbi tedaviye (idrar söktürücü tedaviye) yanıt vermeyen vücutta aşırı su birikmesi
 • Tüm uygulanan tedavilere anormal dirençli tansiyon yükselmesi
 • Kanda üre yüksekliğine bağlı kanamalar
 • Sık bulantı, kusma ve halsizlik
 • Kanda bakılan özellikle böbreklerin çalışmasının değerlendirme testleri olan kreatinin düzeyi >12 mg/dl ve kandaki üre değerinin >100 mg/dl olması
 • Hızlı bir şekilde başlayan ve kandaki üre yüksekliği ile ilgili olan şaçma konuşmalar, gerçekte olmayan görüntüler görülmesi
 • Aşırı derecede kilo kaybı
 • Kandan bakılan ve böbreklerden üretilen paratiroid bezlerinin aşırı çalışmasına bağlı olarak kan kalsiyum ve fosfor düzeyinin iyi kontrol edilememesi
 • Kanda biriken potasyum adı verilen kimyasal bir elementin aşırı artması sonucu özellikle kalpte atım anormallikleri ve ani kalp durması görülebilmesi nedeniyle verilen tedavilere yanıt vermeden yüksekliğinin devam etmesi durumunda diyaliz tedavisine ihtiyaç duyarlar.
Bu podcast serilerinde romatizmal hastalıklar ile ilgili aklınıza takılan farklı ve güncel soruların cevaplarını bulacaksınız.
Prof. Dr. Timuçin Kaşifoğlu ve Prof. Dr. Mine Özmen "Romatizma Hastalarında Ruhsal Tepkiler & Sorunlar ve Tedavi Yaklaşımları" hakkında sohbet ediyor.
Açık açık romatizma tanıtım