Sistemik lupus eritematozus (SLE) neden kadınlarda sıktır?

Lupus daha çok doğurgan çağdaki kadınlarda karşımıza çıkan bir hastalıktır. 15-45 yaş arasındaki gruba baktığımızda her 9 kadın hastaya karşılık 1 erkek hastada lupus ortaya çıkmaktadır. Öte yandan ergenlik öncesi ve menapoz sonrası dönemlere gelindiğinde erkek ve kadınlarda görülme sıklığının birbirine yaklaştığı görülmektedir. Bu durum hastalığın hormonal sebeplerle örneğin östrojenle ilişkisi olabileceğini düşündürmektedir. Öte yandan hastalığın ortaya çıkmasında rol oynayabileceği düşünülen diğer bazı çevresel faktörlerin, çeşitli ilaçlar, virüsler, sigara gibi erkek ve kadında belirgin farkı yoktur.

Bu podcast serilerinde romatizmal hastalıklar ile ilgili aklınıza takılan farklı ve güncel soruların cevaplarını bulacaksınız.
Prof. Dr. Timuçin Kaşifoğlu ve Prof. Dr. Taşkın Şentürk - Romatizma Hastaları için Covid-19 Aşılaması ile ilgili En Güncel Veriler ve 3. Doz Aşılama ile İlgili Öneriler
Benzer videolar
Açık açık romatizma tanıtım
Menü