Sistemik lupus eritematozus (SLE) tedavisi için kullanılan kinin gözlerde nasıl bir yan etki yapabilir?

SLE’nin tedavisinde immümodulatuar ve immünsüpresif ilaçların kullanılması gerekmektedir. Günümüzde bu tedaviler sayesinde SLE’li hastaların çoğunluğu normale yakın bir yaşam sürebilmektedir. Kininler SLE’nin tedavisinde uzun yıllardır güvenle kullanılan ilaçlardır. Kininlerin gözler üzerine iki farklı yan etkisi vardır. İlki kinin kullanmaya başlayan hastalarda tedavinin başlangıcında akomodayon kusuru ortaya çıkabilir. Hastalar objeleri net göremediklerinden, bulanık gördüklerinden yakınırlar. Bu yakınmalar kısa sürede ortadan kaybolur ve tedavinin kesilmesine gerek yoktur. Diğer bir yan etki ise ilerleyen yıllarda retinada birikime sebep olur ve görme alanının daralmasına yol açabilirler. Oldukça nadir olan bu bulgu kalıcı körlüğe sebep olabilir. Retinadaki birikim açısından göz hastalıkları uzmanı tarafından düzenli takip edilmesi gerekir.

Bu podcast serilerinde romatizmal hastalıklar ile ilgili aklınıza takılan farklı ve güncel soruların cevaplarını bulacaksınız.
Prof. Dr. Timuçin Kaşifoğlu ve Prof. Dr. Mine Özmen "Romatizma Hastalarında Ruhsal Tepkiler & Sorunlar ve Tedavi Yaklaşımları" hakkında sohbet ediyor.
Açık açık romatizma tanıtım