Sistemik lupus eritematozus (SLE) tedavisinde yeni ilaçlar var mı?

Son yıllarda SLE tedavisinde yeni ilaçlar klinik kullanıma girmektedir. Mikofenolat mofetil lupus nefritinde siklofosfamide eşdeğer etkinliğinin gösterilmesinden sonra SLE tedavisinde daha çok yer almaya başlamıştır. İki kontrollü çalışmasında sonuçları çok iyi olmasa da Ritüksimab açık çalışmaların sonuçları ve artan klinik deneyim ile SLE tedavisinde daha çok kullanılır hale gelmiştir. Blys inhibitörü olan Belimumab SLE tedavisinde FDA onayı almıştır ve özellikle serolojisi aktif olan hastalarda etkilidir.

Anti CD22 molekülü olan Epratuzumab, İnterferon alfa monoklonal antikoru olan MEDI-545, Abatacept, ve Tosilizumab ile kontrollü çalışmalar sürmektedir.

İnfliksimab, anti CD 20 monoklonlal antikoru olna Okrelizumab ile çalışmlar olumsuz sonuçlanmıştır.

Bu podcast serilerinde romatizmal hastalıklar ile ilgili aklınıza takılan farklı ve güncel soruların cevaplarını bulacaksınız.
Prof. Dr. Timuçin Kaşifoğlu ve Prof. Dr. Mine Özmen "Romatizma Hastalarında Ruhsal Tepkiler & Sorunlar ve Tedavi Yaklaşımları" hakkında sohbet ediyor.
Açık açık romatizma tanıtım