Sistemik lupus eritematozus (SLE) akciğer tutulumu nasıl tedavi edilmelidir?

Sistemik lupus eritematozus (Lupus) hastalığında akciğerin tutulum şekline göre tedavisi değişebilmektedir. Akciğer zarının hastalıktan etkilenmesi durumunda orta doz kortizon ve/veya beraberinde azothiopurin (imuran), hidroksiklorokin (plaquenil, quensyl) kullanılabilir. Akciğerin kendisini ilgilendiren problemlerde daha yüksek dozlarda kortizon, siklofosfamid (endoksan) gibi tedaviler oral tablet şeklinde veya damardan infüzyon şeklinde uygulanabilmektedir. Bu tedavilere dirençli veya yan etki oluşması durumunda mikofenolat mofetil veya rituksimab gibi tedavi seçenekleri de kullanılabilmektedir.

Akciğer damarlarında pıhtı oluşması durumunda kan sulandırıcı ilaçların da zaman geçirmeden uygulanması gerekmektedir. Bunlar damardan infüzyon şeklinde (heparin), deri altına uygulama (düşük molekül ağırlıklı heparin) veya tablet (kumadin) şeklinde verilebilmektedir.

Lupus’da akciğer enfeksiyonları açısından da dikkatli olunması gerekmektedir. Gerekirse etkileyen mikroorganizmaya karşı tedavinin de lupus tedavisi ile birlikte veya tek başına verilmesi uygun olur.

Bu podcast serilerinde romatizmal hastalıklar ile ilgili aklınıza takılan farklı ve güncel soruların cevaplarını bulacaksınız.
Prof. Dr. Timuçin Kaşifoğlu ve Prof. Dr. Mine Özmen "Romatizma Hastalarında Ruhsal Tepkiler & Sorunlar ve Tedavi Yaklaşımları" hakkında sohbet ediyor.
Açık açık romatizma tanıtım