Sistemik sklerozda neden akciğer grafisi ve tomografisi çekilmelidir?

Sistemik skleroz tanısını alan hastanın daha sonraki yaşantısını en çok etkileyen organ tutuluşlarının başında akciğer tutuluşu gelmektedir. Bu nedenle, sistemik sklerozlu hastaları izleyen hekimler, hastaların akciğer çalışması ile ilgili bilgi edinmek zorundadır. Bu bilgiler içinde öncelikle, hastanın akciğer yakınmaları ve hekimin muayene bulguları gelmektedir. Elde edilen bilgileri daha iyi değerlendirebilmek, hastanın verilen tedaviye yanıtını izleyebilmek için akciğer grafisi, solunum fonksiyon testleri, ekokardiyografi ve çok sık olmamak kaydıyla akciğer tomografisi yapılmalıdır.

Bu podcast serilerinde romatizmal hastalıklar ile ilgili aklınıza takılan farklı ve güncel soruların cevaplarını bulacaksınız.
Prof. Dr. Timuçin Kaşifoğlu ve Prof. Dr. Mine Özmen "Romatizma Hastalarında Ruhsal Tepkiler & Sorunlar ve Tedavi Yaklaşımları" hakkında sohbet ediyor.
Açık açık romatizma tanıtım