Skleroderma böbrekleri tutar mı? Tedavisi nasıldır?

Skleroderma güncel ismi ile sistemik sklerozis böbrekleri birkaç şekilde tutabilmektedir. Bunlardan ilk ve en önemlisi Skleroderma renal kriz olarak isimlendirilen özel bir klinik tablodur. Skleroderma renal krizi daha açık tarif edecek olursak böbrekteki küçük damarlarda ani gelişen vazospazm sonrası ortaya çıkan akut böbrek yetmezliği tablosudur. Diğer bir şekilde renal Raynaud olarak ta tarif edilebilir ve acil bir durumu ifade eder. Bu tabloya neden olan gösterilmiş bazı risk faktörleri tanımlanmıştır. Bunlardan en önemlisi, hastanın tedavisinde 15 mg/gün ve üzeri prednizon kullanıyor olmasıdır.

Diğer önemli bir risk faktörü ise hastanın, erken evre ve yaygın cilt tutulumlu hastalık tipine sahip olmasıdır. Bu tip riske sahip hastalara tansiyon monitorizasyonu konusunda mutlaka eğitim verilmelidir. Skleroderma renal kriz tedavisine baktığımızda ise, hipertansiyon hastalığında çok yaygın ve etkili bir şekilde kullanılan ACE inhibitörlerinin aynı başarı ile kullanıldığını rahatlıkla söyleyebiliriz.

ACE inhibitörlerinin yetersiz kaldığı durumlarda ise kalsiyum kanal blokerleri, hidralazin veya klonidin gibi ilaçlar kullanılabilmektedir.

Renal kriz sonrası böbrekte hasar ortaya çıkabilmekte ve bu hasarın düzelmesi 2 yıla kadar uzayabilmektedir.

Bundan dolayı, bu hastalarda renal transplantasyon 2 yıldan önce önerilmemektedir.

Ek olarak, skleroderma tedavisinde kullanılan bazı ilaçların da böbreğe dokunabileceğinden bu hastaların mümkün olduğunca Romatoloji uzmanlarınca takip edilmesi önerilmektedir.

Son olarak, skleroderma tedavisinde gereksiz steroid kullanımından sakınılmasını veya steroid alan hastalarda renal kriz açısından dikkatli olunmasını önermekteyiz.

Bu podcast serilerinde romatizmal hastalıklar ile ilgili aklınıza takılan farklı ve güncel soruların cevaplarını bulacaksınız.
Prof. Dr. Timuçin Kaşifoğlu ve Prof. Dr. Taşkın Şentürk - Romatizma Hastaları için Covid-19 Aşılaması ile ilgili En Güncel Veriler ve 3. Doz Aşılama ile İlgili Öneriler
Açık açık romatizma tanıtım
Menü