Skleroderma çocuklara geçebilir mi ve risk nedir?

Skleroderma genç ve orta yaş grubu bayanlarda 4-6 kat daha sık görülen bir hastalıktır. Bu anlamda kız çocuklarının hastalığı yakalanma olasılığının erkeklere göre daha fazla olduğunu söyleyebiliriz.

Ancak nadir görülen bu hastalıkta az sayıda yapılan çalışmalar bu sorunun kesin cevabını vermeye yeterli gözükmemektedir.

Mevcut bilgiler ışında ise skleroderma hastalığının %1.6 ila %2.5 kadarında ailesel geçiş saptandığını biliyoruz.

İkiz çalışmalarında ise tek veya çift yumurta ikizlerinde hastalık görülme sıklığı açısından bir fark bulunamamışken sklerodermada beklenen otoantikorlar açısından anlamlı fark saptanmıştır.

Ayrıca kalıtımı genetik yanında epigenetik ve benzer çevresel faktörlere maruziyet te belirliyor gözükmektedir. Uzman görüşü olarak ise ülkemize ait veriler henüz olmadığından, yeni tanı alan hastaların özellikle kız kardeş anne ve kız çocuklarının skleroderma ve Raynaud fenomeni hakkında taranması ve bilinçlendirilmesi çok önem arz etmektedir.

Bu podcast serilerinde romatizmal hastalıklar ile ilgili aklınıza takılan farklı ve güncel soruların cevaplarını bulacaksınız.
Prof. Dr. Timuçin Kaşifoğlu ve Prof. Dr. Mine Özmen "Romatizma Hastalarında Ruhsal Tepkiler & Sorunlar ve Tedavi Yaklaşımları" hakkında sohbet ediyor.
Açık açık romatizma tanıtım