Sklerodermada oluşan cilt altı sertlikleri nelerdir ve nasıl tedavi edilmelidir?

Sklerodermada görülen deri altı sertlikleri, veya diğer adıyla kalsinozis, sınırlı sklerodermaya sahip olan hastaların %25’de görülmektedir. Özellikle parmaklarda, ön kol ekstansör yüzeylerinde, daha az oranda diz ve dirsek etrafında, ayak üzerinde görülebilmektedir. Kemik çıkıntıları üzerinde de görülebilir ve temas ile (oturma, dokunma, hareket) şiddetli ağrıya sebep olabilir. Parmaklar gibi travmaya açık bölgelerde yüzeysel nodüller ve plaklar gelişebilir.  Bunlar zamanla ülserleşebilir ve sekonder enfeksiyonlara (ilitihaba) neden olabilir. Tanıda fizik muayene yanı sıra radyolojik görüntüleme yöntemlerinden faydalanabilir. Tedavide farklı ilaçlar (örn. diltiazem, minocycline, warfarin, bifosfonatlar, intravenöz immunoglobulin, rituximab) kullanılmaktadır. Diğer tedavi seçenekleri arasında cerrahi eksizyon, ekstrakorporeal şok dalga litotripsi ve  lazer tedavisi de yer almaktadır.

Bu podcast serilerinde romatizmal hastalıklar ile ilgili aklınıza takılan farklı ve güncel soruların cevaplarını bulacaksınız.
Prof. Dr. Timuçin Kaşifoğlu ve Prof. Dr. Mine Özmen "Romatizma Hastalarında Ruhsal Tepkiler & Sorunlar ve Tedavi Yaklaşımları" hakkında sohbet ediyor.
Açık açık romatizma tanıtım