Sistemik lupus eritematozus (SLE) Böbrek biyopsisi neden gereklidir?

SLE hastasında böbrek biyopsisi seyrek olarak tanısal amaçlı yapılırsa da daha çok hastalık aktivitesini belirlemek, buna göre tedavinin şeklini seçmek ve böbrek hastalığının prognozunu öngörmek için yapılır. Böbrek biyopsisi ile hastanın histopatolojik sınıfı belirlenir ve bu tedavi kararında önemlidir. Yine mevcut lezyonların aktif veya kronik oluşu tedavinin seçiminde etkili olur. Kresentlerin varlığı ve hücresel infiltratlar gibi bulgular aktif immünolojik olayın sürdüğünün göstergesidir ve hem hastalığın iyi tedavi edilmezse ilerleme potansiyelinde olduğunu hem de etkili tedavi ile iyi sonuç alınabileceğini gösterir. Sklerozan glomerülller çoğunlukta ise kaybedilmiş olan böbrek fonksiyonlarında düzelme kısıtlı olacaktır.

Bu podcast serilerinde romatizmal hastalıklar ile ilgili aklınıza takılan farklı ve güncel soruların cevaplarını bulacaksınız.
Prof. Dr. Timuçin Kaşifoğlu ve Prof. Dr. Mine Özmen "Romatizma Hastalarında Ruhsal Tepkiler & Sorunlar ve Tedavi Yaklaşımları" hakkında sohbet ediyor.
Açık açık romatizma tanıtım