Spinal stenoz nedir?

Omurilik kanal darlığı yani spinal stenoz, sıklıkla kireçlenme diye bilinen osteoartrit sonucunda, omurganın bir ya da daha fazla bölgesinde darlık gelişimidir. Omurgadaki bu darlık, omurilik ve omurilikten çıkan sinir köklerinin sıkışmasına sebep olmaktadır. Bel, sırt, boyun, omuzlar, kollar ve bacaklarda ağrı ve güçsüzlük şikayetine yolaçmaktadır. Ağrı ayakta durma, yürüme -özellikle yokuş yukarı yürüme ve merdiven çıkma ile artmakta, oturma ve öne eğilmekle azalmaktadır. Tanı koymada en önemli yol gösterici hastanın şikayetleri ve muayene bulgularıdır. Tanıya yardımcı olacak diğer tetkikler: omurganın röntgen, bilgisayarlı tomografi (BT), manyetik rezonans görüntüleme (MRG)’leri, elektromiyografi (EMG) gibi tetkiklerdir. Tedavisinde basit ağrı kesici ilaçlar (analjezik), steroid dışı iltihap giderici ilaçlar (NSAİİ), omurilik zarının dışındaki epidural bölge denilen aralığa kortizon enjeksiyonları ve bazen cerrahi tedaviler uygulanabilmektedir. Ayrıca egzersiz tedavisi de oldukça önem taşımaktadır.

Bu podcast serilerinde romatizmal hastalıklar ile ilgili aklınıza takılan farklı ve güncel soruların cevaplarını bulacaksınız.
Prof. Dr. Timuçin Kaşifoğlu ve Prof. Dr. Mine Özmen "Romatizma Hastalarında Ruhsal Tepkiler & Sorunlar ve Tedavi Yaklaşımları" hakkında sohbet ediyor.
Açık açık romatizma tanıtım