Standart tedaviye dirençli miyozit hastalarında tedavi seçenekleri neler olabilir?

Miyozit, tedavisi kortizon gibi bağışıklık sistemini baskılayan veya çalışmasını yeniden düzenleyen ilaçlarla yapılmaktadır. Hastaların büyük bölümünde bu tedavilerle iyilik elde edildikten sonra ilaç dozlarının azaltılması ile bu iyilik devam ettirilebilmektedir. Miyozit tanısı konulduktan itibaren tedavi direnci söz konusu olan hastalarda tanı gözden geçirilmelidir. Tanının miyozit olduğundan emin olunması halinde, yüksek doz kortizonla kas iltihabı baskılanmaya çalışılır. Ancak, yüksek doz kortizonun uzun süre  kullanılması bazı sakıncaları beraberinde getirir. Bu nedenle, standart ilaçlara alternatif aranması gerekir. Bugüne kadar elde edilen deneyimlerle, siklosporin, takrolimus, mikofenolat mofetil gibi organ nakli tedavisinde kullanılan ilaçlar ve rituximab gibi biyolojik ilaçlar birer seçenek olarak gözükmektedir. Bazı miyozit türlerinde bir kan ürünü olan yüksek doz immünoglobulinin kullanılması bazen tek başına hastalığı iyileştirebilmektedir.

Bu podcast serilerinde romatizmal hastalıklar ile ilgili aklınıza takılan farklı ve güncel soruların cevaplarını bulacaksınız.
Prof. Dr. Timuçin Kaşifoğlu ve Prof. Dr. Mine Özmen "Romatizma Hastalarında Ruhsal Tepkiler & Sorunlar ve Tedavi Yaklaşımları" hakkında sohbet ediyor.
Benzer videolar
Açık açık romatizma tanıtım