Standart tedaviye dirençli miyozit hastalarında tedavi seçenekleri neler olabilir?

Miyozit hastalarında kortizon, metotreksat ve azatioprin isimli ilaçlar standart tedavide kullanılan ilaçlardır. Bu ilaçların yeterli olmadığı durumlarda rituximab ve intravenöz immunoglobulin gibi damardan uygulanan ve standart tedaviye göre maliyeti hayli yüksek ilaçlar da verilebilir. Siklosporin, takrolimus ve mikofenolat mofetil isimli ilaçlar da standart tedaviye yeterli yanıt vermeyen hastalarda kullanılabilir.

Bu podcast serilerinde romatizmal hastalıklar ile ilgili aklınıza takılan farklı ve güncel soruların cevaplarını bulacaksınız.
Prof. Dr. Timuçin Kaşifoğlu ve Prof. Dr. Mine Özmen "Romatizma Hastalarında Ruhsal Tepkiler & Sorunlar ve Tedavi Yaklaşımları" hakkında sohbet ediyor.
Benzer videolar
Açık açık romatizma tanıtım