Still hastalığı nasıl tedavi edilir?

Still hastalığı, sistemik yani bütün vücudu etkileyebilen, inflamatuvar yani iltihaplı, yangılı bir romatizma çeşididir. Still hastalığı aslında çocuklarda görülen juvenil romatoid artritin sistemik formunun erişkinlerde görülen şeklidir. Hastalıkta eklem bulguları yanında ateş, cilt döküntüsü, boğaz ağrısı, lenf bezlerinde büyüme ve karaciğer-dalak büyümesi gibi sistemik, inflamatuvar bulgular görülür. Bu bulgulardan özellikle günde bir iki kez 39-40 dereceye kadar yükselen ateş ve bu ateş atakları sırasında ortaya çıkan gelip geçici cilt döküntüsü çok tipiktir. Still hastalığı temelde inflamatuvar, yani iltihaplı, yangılı bir hastalık olduğu için tedavisinde de yangıyı veya daha açık ifadesi ile vücuttaki yangını söndürmeye yönelik olarak anti-inflamatuvar yani iltihap baskılayıcı ilaçlar kullanılır. Bazı hafif vakalarda aspirin ve benzeri steroid dışı anti-inflamatuvar ilaçlar yeterli olabilirse de vakaların çoğunda orta veya yüksek dozda kortizon tedavisi yapılması gerekir. Kortizon tedavisine karşın kontrol edilemeyen veya kortizon azaltılınca hemen nüks eden ve steroid bağımlılığı gelişen hastalarda tedaviye metotreksat eklenir. Bilindiği gibi metotreksat, romatoid artrit tedavisinin temelini oluşturan çok önemli bir ilacımızdır. Kortizon ile birlikte metotreksat tedavisi erişkin Still hastalarının çoğunda yeterli olur. Bu tedaviye yeterli cevap vermeyen veya metotreksatı tolere edemeyen hastalarda siklosporin veya leflunomid gibi diğer hastalık baskılayıcı ilaçlar verilebilir. Kortizon ile birlikte metotreksat veya diğer klasik hastalık baskılayıcı ilaçlara yeterli cevap vermeyen hastalarda biyolojik tedaviye geçilir. Biyolojik tedavilerden anakinra gibi IL-1 antagonistleri, tosilizumab gibi IL-6 antagonistleri veya infliksimab, etanersept veya adalimumab gibi anti-TNF ilaçlar kullanılır. Hastalık tek atak sonrası yatışabileceği gibi nükslerle de seyredebilir veya hastaların bir kısmında da kronik yani süreğen hale gelebilir.

Bu podcast serilerinde romatizmal hastalıklar ile ilgili aklınıza takılan farklı ve güncel soruların cevaplarını bulacaksınız.
Prof. Dr. Timuçin Kaşifoğlu ve Prof. Dr. Mine Özmen "Romatizma Hastalarında Ruhsal Tepkiler & Sorunlar ve Tedavi Yaklaşımları" hakkında sohbet ediyor.
Açık açık romatizma tanıtım